Kommenteeri

Miniteavet kosmilistel lainetel

Suvi algab “tulerõngaga” Päikese ümber. Nähtus küllaltki harva esinev. https://spaceweather.com/ . Kosmomeetria projektist.
1. Päike muutub "tulerõngaks". 21. juunil möödub Kuu otse Päikese eest, tekitades rõngakujulise päikesevarjutuse Maa idapoolkeral. Umbes 99% päikesekettast on kaetud. Ülejäänud osa jookseb Kuu ümber, tekitades "tulerõnga". See kulgeb Ida-Aafrikast Vaikse ookeanini, suurim kattuvus on Põhja-India Himaalaja kohal. Osalist varjutust, kus väiksem osa Päikesest on kaetud, võib näha Euroopa maades, Lähis-Idas, Indias, peaaegu kogu Aasias ja kõige põhjapoolsemas Austraalias.

 1a. Veenuse varjutus. Äsja astronoomid Euroopas olid tunnistajaks Veenuse kuuvarjulisele päevavalgusele. Ümberringi sinise taeva taustal varjutas Kuu Veenuse. Didier Favre Prantsusmaalt Brétigny-sur-Orge'ist pildistas sündmuse hetki enne seda, kui Veenus kadus Kuu päikesevalguse serva taha: "See oli erakordne astronoomiline sündmus - esimene Veenuse kuuvarjutus, mida olen täheldanud 13 aasta jooksul," ütleb Favre.
Täpsemalt: https://spaceweather.com/

2. Kollektiivne teadvus kui kõige Oleva nn. ülevaateefekt.
 Apollo 14 astronaut kapten Edgar D. Mitchell, koges Maad kosmosest vaadates seda, mida hiljem hakati nimetama
“ülevaateefektiks". Ta kirjeldas, et tal on epifaania, laiendatud eneseteadvus ja otsene kogemus ühtsusest, mis tema arvates näitas inimese teadvuse uut evolutsiooni lainet - see põhineb ühtsusel, mitte eraldumisel. Kas ta koges kollektiivse teadvuse “foonivärelusi”?

 3. Kõik Universumis eksisteeriv on üksteisega seotud erinevatel viisidel, kuid olemuselt sama. Tore sait koos rikkalike piltide ja seletustega, mida üldistatult autorid nimetavad kosmomeetriaks (cosmometry).
https://cosmometry.net/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium

 3a. Paari sõnaga kosmomeetria projektist.
  Kosmomeetria põhiaspektid, sealhulgas esmased eeldused, põhimõistete ja põhimõtete kirjeldused ning energeetilise fraktaal-holograafilise Universumi mudeli kolm peamist komponenti.
  a. Kosmomeetria elus
  Kuidas saab kosmomeetria alusmustreid, protsesse ja põhimõtteid looduses, teaduses, kunstis ja meie enda inimkogemuses näha, tajuda, uurida ja kogeda.
  b. Rakendus
Võimalused, kuidas selles valdkonnas tekkivaid teadmisi omandada ja rakendada tõhusamate tehnoloogiate, süsteemipõhiste lahenduste loomiseks kosmomeetriaga seonduvates inimtegevuste sektorites.
  c. Uurimistöö
Ettekanded ja ressursid, mis on seotud kaasaegsete ja ajalooliste uurimistöödega kosmomeetria valdkondades, suunatud eeskätt teed rajavatele teadlastele temaatika paremaks mõistmiseks, arendamiseks ja rakendamiseks.

 4. Kuus Powerpoint’i skeemi kollektiivse teadvuse olemasolu üheks kinnituse näiteks.
https://s3.amazonaws.com/thinkific/file_uploads/78530/attachments/eb6/e62/5f5/IONS_5min_200610.pdf?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Follow+Up+-+Collective+Consciousness+Series+Session+1&utm_campaign=AWAKEN+6-19-2020+Follow-up

  5. Uus uuring tõendab seost atmosfääri elektriväljade ja elusorganismide vahel.
  Enamik selgroogsete ja selgrootute elektriline aktiivsus toimib äärmiselt madalatel sagedustel. Tel Avivi Ülikooli uuringust lähtub otsene seos atmosfääris olevate elektriväljade, välkude ja elusorganismides, sealhulgas inimestes leiduvate väljade vahel. Uuringu tulemused võivad muuta väljakujunenud arusaamu elusorganismide elektrilise aktiivsuse kohta, sillutades teed uutele meditsiinilistele raviviisidele. Sellised haigused nagu epilepsia ja Parkinsoni tõbi on seotud keha elektrilise aktiivsuse häiretega.

 "Näitame, et paljude elusorganismide elektriline aktiivsus - alates ookeanide planktonist kuni haide ja meie ajudeni - on väga sarnased elektriliste väljadega, mida atmosfääris mõõdame ja uurime," selgitab prof Colin Price, kes juhtis vastavat uurimistööd, mis avaldati 8. veebruaril ajakirjas International Journal of Biometeorology. Uuringus osalesid kolleegid Massachusettsi Tehnoloogiainstituudist ja Alaska Ülikoolist. “Hüpotees on, et evolutsioonilise aja jooksul kohanesid ja arenesid elusorganismid keskkonnas erinevaid elektromagnetilisi ja elektrivälju sh.välgud kasutama - globaalne välk," jätkab prof. Colin Price.
Kuna elusorganismid arenesid miljardite aastate jooksul, lõid atmosfääri looduslikud elektromagnetilised resonantssagedused, elektrilised taustväljad, välgud tingimused rakkude elektrilise aktiivsuse arendamiseks. Prof. Price'i uurimistöös leiti, et mõnel loomal on rakkude elektromagnetilist spektrit raske eristada välgu tekitatavast atmosfääri elektriväljast. "Ei bioloogid ega arstid ei suuda selgitada, miks on elusorganismide sagedused (0-50 Hz) sarnased välkudest põhjustatud sagedustega," lisab prof Price.
“Meie varasemate uuringute ülevaade näitas, et välguga seotud elektromagnetilistel, elektrilistel väljadel võivad olla positiivsed meditsiinilised rakendused, mis on seotud meie bioloogilise kellaga (ööpäevased rütmid), seljaaju vigastustega ja võib-olla muude funktsioonidega, seonduvalt keha elektrilise aktiivsusega," ütleb prof. Price. Uuring sisaldas varasemate uuringute tagasiulatuvat ülevaadet atmosfääri välkudega seotud väljade ning inimeste ja loomade tervise seoste kohta. "Kogusime aastate jooksul palju erinevaid uuringuid, et luua sellest seosest selge pilt," lõpetab prof Price. "Edaspidi peame kavandama uued eksperimendid, et näha, kuidas need välkidest tulenevad eriti madala sagedusega väljad võivad elusorganisme mõjutada, ja uurida, kuidas neid välju saaks meie kasuks kasutada. Üks uus katse, mida me praegu kavandame, on näha, kuidas need väljad võivad mõjutada taimede fotosünteesi kiirust. "

Colin Price, Earle Williams, Gal Elhalel, Dave Sentman. Natural ELF fields in the atmosphere and in living organisms. International Journal of Biometeorology, 2020; DOI: 10.1007/s00484-020-01864-6

Valgust ja mõtteerksust - Reet

Lisa kommentaar

Email again: