Kommenteeri

Inimesed reageerivad sündmustele varem

  Inimesed võivad reageerida sündmustele enne, kui need juhtuvad. Mõtisklegem: kas meil on inimlikke võimeid, millest pole teadlikud? Võib-olla saame neid arendada ja oma heaks rakendada? Mitmed erinevad katsed tõendavad nende võimete olemasolu. Üks katsete seeria näitab, et südame ja aju sünergilise koostööna aju reageerib sündmustele enne, kui need juhtuvad.
On palju näiteid, mis viitavad sellele, et jah, on küll. Kaugvaatlusprogramm, mille CIA viis läbi koos Stanfordi Ülikooliga, on selle heaks näiteks. Pärast 1995. aastal salastatuse kustutamist või vähemalt osalise salastatuse kustutamist võib sellest kirjutada.
  Aastate jooksul on meetodite täpsustamine ja seda tüüpi kaugvaatluse edukas reprodutseerimine sõltumatutes laborites andnud märkimisväärseid teaduslikke tõendeid (kaugvaatluse) fenomeni tegelikkuse kohta. Üha suuremal hulgal inimestel võib olla selline võime nende enda üllatuseks.
https://pdfs.semanticscholar.org/5326/d58231f3d0080249d82d830061c116bf7931.pdf

Osa kaugvaatlusest hõlmab nii tulevaste kui ka minevikusündmuste uurimisi. Seda temaatikat ei leia mitte ainult kaitseministeeriumi uuringutes, vaid ka mitmetes teiste instituutide teadusuuringutes.
  Näiteks ajakirjas Frontiers in Human Neuroscience uuringus (metaanalüüs) pealkirjaga “Ennustamatu prognoosimine: ennustava ennetava tegevuse kriitiline analüüs ja praktilised mõjud” uuriti mitmeid selle nähtusega seotud katseid, mis viidi läbi erinevates laborites. Need katsed näitavad, et inimkeha suudab tegelikult tuvastada juhuslikke stiimuleid, mis ilmnevad 1-10 sekundit varem. Teisisõnu, tundub, et inimkeha teab sündmust ja reageerib sündmusele enne selle toimumist. Enne teatud sündmusi toimuvad inimkehas füsioloogilised muutused, mida mõõdetakse südame-, naha- ja närvisüsteemis toimuvate reaktsioonide teatud muutumistega, mis jälgisid autonoomset närvisüsteemi, erinevaid füsioloogilisi muutusi, jne.. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00146/full

HeartMath Instituudi (HMI) teadlased lisasid uurimistele protokolle, mis sisaldasid osalejate ajulainete (EEG), nende südame elektrilise aktiivsuse (EKG) ja südame löögisageduse varieeruvuse (HRV) mõõtmist.
https://www.heartmath.org/articles-of-the-heart/a-deeper-view-of-intuition/?fbclid=IwAR20L_aJn0iqC3zAXfJU3Lpz5oDiOxAiP5uB56zRkI9494RYvCd0vkDs

HeartMath’i Instituudi teadlased täiendavad:
Kakskümmend kuus täiskasvanut, kel on kogemusi HeartMath’i tehnikate kasutamisega ja kes suudavad säilitada südamega sidusa oleku, läbisid kaks uuringuprotokollide ringi umbes kahe nädala pikkuse intervalliga.

Katsete ülesanne oli uurida, kuidas südame sidusus mõjutab katse tulemusi. Osalejatele öeldi, et uuringu eesmärk oli testida stressireaktsioone. Osalejad ei teadnud uuringu tegelikke eesmärke. Kõik osalejad istusid arvuti juures valmis alustamiseks klõpsama hiirt.

Ekraan jäi kuueks sekundiks tühjaks. Osalejate füsioloogilised andmeid salvestati spetsiaalse tarkvara abil ja seejärel kuvati ekraanil ükshaaval 45 pildist koosneva pildiseeria. Iga 3 sekundi jooksul kuvatud pilt kutsus esile tugeva kas emotsionaalse reaktsiooni või rahuliku oleku. Pärast iga pilti jäi ekraan 10 sekundiks tühjaks. Osalejatele korrati seda protsessi kõigi 45 pildi puhul, millest 30 tekitasid rahuliku vastuse ja 15 tugeva emotsionaalse reaktsiooni.

Osalejate süda ajud ja reageerisid emotsioone tekitavate piltide teabele enne, kui arvuti neid näitas (juhuslik valik). See tähendab, et süda ja aju reageerisid tulevastele sündmustele; vastused saadi keskmiselt 4,8 sekundit enne, kui arvuti valitud pilte näitas. valis.   (Veelgi sügavamad olid andmed, mis näitasid, et süda sai teavet enne aju. “Need registreeritakse esmajärjekorras südames,” ütles Rollin McCraty Ph.D.).

Ajakirjas Journal of Parapsychology Charles Honortoni ja Diane C. Ferrari poolt 1989. aastal, vaadeldi mitmeid uuringuid, mis avaldati aastatel 1935–1977. Uuringud hõlmasid indiviidide katseid ette ennustada teatud sündmusi, olukordi.
http://www.deanradin.com/FOC2014/Radin2004Presentiment.pdf

Katsetest järeldati, et nende eelnev tajumise katsete analüüs „kinnitab väikese, kuid olulise eeltajumise mõju olemasolu. Efekt näib olevat korratav; olulisi tulemusi selle kohta on teatanud 40 uurijat mitmesugustest metoodilistest paradigmadest.

Elame ajas, kus pidevalt ilmub uut teavet ja tõendusmaterjale, seades väljakutse sellele, mida me kunagi arvasime olevat tõelisena või mida arvasime enda organismi bioloogia kohta teadvustavat. Võib-olla on mingid meie teadvuse aspektid veel avastamata, mis võivad aidata meil ennast ja teisi paremaks muuta.

„Näib olevat sügav mure, et kogu see valdkond takerdub, kui uurida nähtusi, mis on rikutud seotusest ebausu, spiritismi ja maagiaga. Selle võimaluse eest kaitsmine näib mõnikord olulisem kui teadusuuringute soodustamine või akadeemilise vabaduse kaitsmine. Kuid see võib muutuda. ”
Dr. Cassandra Vieten, Institute of Noetic Sciences president / tegevjuht https://noetic.org/science/when-skeptics-face-the-evidence/

https://www.collective-evolution.com/2020/05/31/our-biology-responds-to-events-before-they-even-happen/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Collective-evolution+%28Collective+Evolution%29

Elu on fraktaal-holograafilise Universumi aeg-ruumi võrgustiku väreluste üks illusoorsetest peegeldustest DNA-elusüsteemis, nautigem seda hetke vaatlejana!

Lisa kommentaar

Email again: