Ilmunud on Trio Didalli esimene CD "Helisevad hetked" ja nüüd saab siit meie plaadi endale soetada. 

Selle aasta lõpuni on Eesti piires CD kohaletoimetamine tasuta!


Lisa ostukorvi15 €

TRIO DIDALLI koosseisu kuulub kolm kandlemängijat: Hedi Viisma, Gerda Pärnaku ja Külli Org. Nad on üksteise õpetajad, õpilased ja toetajad, neid seob sõprus ja armastus muusika vastu. Aastal 2012 tuli trio esmakordselt kokku ning nende 10 aasta jooksul on neil välja kujunenud iga-aastased traditsioonilised jõulukontserdid ja suvised meeleolukad rannakontserdid Tapurla liivarannas. Trio Didalli repertuaar varieerub barokist ja klassikalisest muusikast popini. Lugude seas on spetsiaalselt kandlele kirjutatud teoseid, aga enamus mängitavast tuleb kandlemängijatel endil oma pillidele seada.


TRIO DIDALLI consists of three kannel players: Hedi Viisma, Gerda Pärnaku and Külli Org. They are each other's teachers, students and supporters, they are connected by their friendship and love for music. The trio first came together in 2012 and in these 10 years, they have created the tradition of annual Christmas concerts and summery fun-filled beach concerts in Tapurla. Trio Didalli’s repertoire varies from baroque and classical to pop music. Some of the pieces are written specially for the kannel, but generally the musicians make their own arrangements for their instruments.


HEDI VIISMA alustas kandleõpinguid 7-aastaselt. Õpingud viisid ta Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist Helsingisse, Sibeliuse Akadeemiasse, kus ta omandas 2009. aastal magistrikraadi ja 2019. aastal doktorikraadi. Hedi on töötanud G. Otsa nimelises Muusikakoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kandlelektorina ning õpetanud Sibeliuse Akadeemias kammermuusikat ja ansamblit. Hedi repertuaar on väga mitmekülgne. Süvenedes eri ajastute muusikasse, mängib ta erinevatele pillidele kirjutatud heliloomingut mitmetes stiilides. Ta on salvestanud kandlemuusikat nii Eesti Raadios kui ka Soome Raadios ning andnud välja plaate koos tšellisti Seeli Toivioga. Hetkel elab Hedi enamasti Helsingis. 


HEDI VIISMA started learning the kannel at the age of 7. Her studies took her from Georg Ots Tallinn Music School to the Sibelius Academy in Helsinki, where she acquired the master’s degree in 2009 and the doctor’s degree in 2019. Hedi has worked at G. Ots Music School, as a kannel lecturer at ​​The Estonian Academy of Music and Theatre and at the Sibelius Academy, teaching chamber music and ensemble. Hedi’s repertoire is very versatile. Delving into music from different eras, she plays compositions written for different instruments in several styles. She has recorded kannel music both in Estonian Radio and in Finnish Radio and released records with cellist Seeli Toivio. Hedi is currently based in Helsinki.


KÜLLI ORG on kandlega sõber olnud juba mitu aastakümmet. Ta õppis G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis Els Roode käe all, omandades õpetajakutse ning lõpetas 2013. aastal Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia magistrantuuri muusikaõpetaja suunal. Küllile meeldib mängida kandlel erinevat stiili muusikat koos teiste kaunikõlaliste pillidega nagu tšello, saksofon ja harf. Tema repertuaaris on oma koht ka rahvamuusikal. Just pärimusviisid on olnud inspiratsiooniks muusika kirjutamisel ja 2017. aastal ilmus tema omaloominguliste lugude plaat "Teeleasumise tee”. Külli on käinud tutvustamas Eesti kannelt ka mitmetes riikides, sealhulgas USAs, Hispaanias, Hiinas ja Saksamaal

KÜLLI ORG has been a friend with the kannel for many decades. She studied at G. Ots Tallinn Music School under Els Roode, acquiring a teaching profession and graduated in 2013 from University of Tartu Viljandi Culture Academy with a master's degree in teaching music. Külli likes to play different styles of music on the kannel, with other beautiful sounding instruments like the cello, the saxophone and the harp. There’s also a place for folk music in her repertoire. It’s precisely the folk tunes that have been the inspiration to writing her own music and in 2017 she published her original music record “Teeleasumise tee”. Külli has been introducing the Estonian kannel in several countries, including the USA, Spain, China and Germany.
GERDA PÄRNAKU alustas kandleõpinguid Viljandi muusikakoolis Pille Bergmanni juures. Õpingud jätkusid H. Elleri muusikakoolis Ruth Kuhi juures ja 2019. aastal, pärast Hedi Viisma kandleklassis õppimist, lõpetas Gerda magistrantuuri Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ta on käinud end täiendamas ka Sibeliuse Akadeemias Ritva Koistineni kandleklassis. Gerda töötab kandleõpetajana Viljandi ja Türi muusikakoolides ning annab kandletunde TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Kandleorkestris Sotto Voce on Gerda üks nooremate kanneldajate juhendajatest. Trio Didallis köidab Gerdat repertuaari mitmekülgsus ja kandlemängu piiride nihutamine, tänu millele toimub pidev areng.

GERDA PÄRNAKU started studying the kannel at the Viljandi Music School under Pille Bergmann. Her studies continued at the Heino Eller Tartu Music College under Ruth Kuhi and in 2019, after studying at Hedi Viisma’s kannel class at The Estonian Academy of Music and Theatre, Gerda graduated with a master’s degree. She has also attended Ritva Koistinen's kannel class at the Sibelius Academy. Gerda works as a kannel teacher at Viljandi and Türi music schools and gives kannel lessons at the University of Tartu Viljandi Culture Academy. She’s one of the instructors for the younger players at the Sotto Voce kannel orchestra. In Trio Didalli, Gerda is attracted by the versatility of the repertoire and pushing the boundaries of playing the kannel, thanks to which continuous development takes place.
Teised CD-d:  Külli Org "Teeleasumise tee " (2017)


Lisa ostukorvi10 €