Kommenteeri

Peatage 5G Maa peal ja kosmoses

ÜRO-le, WHO-le, Euroopa Liidule, Euroopa Nõukogule ja kõikide riikide valitsustele.

Allakirjutanud teadlased, arstid, keskkonnaorganisatsioonid ja paljude riikide kodanikud

nõuavad tungivalt 5G (viienda põlvkonna) traadita telekommunikatsioonivõrgu, sealhulgas 5G
kosmosesatelliitide kasutuselevõtu peatamist. 5G suurendab oluliselt kokkupuudet raadiosagedusliku (RF) kiirgusega lisaks juba olemasolevatele 2G, 3G ja 4G
telekommunikatsioonivõrkudele. RF-kiirgus on osutunud inimestele ja keskkonnale kahjulikuks.
5G kasutuselevõtt kujutab endast inimkatset ja seda määratletakse rahvusvahelise õiguse
kohaselt kuriteoks.

Allkirjastada saab rahvusvahelisel lehel: www.5gspaceappeal.org
või eestikeelsel  lehel: 
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/d83b7c4c-e373-4cfe-b7a9-becd30195343?fbclid=IwAR1Eng4sqxlwM2T5mme3UtCD3KkYum9gWgIEn3yA7-lUyNl80iCGXYu-fu8
Telekommunikatsioonifirmad tutvustavad järgmise kahe aasta jooksul kogu maailmas
valitsuste toetusel viienda põlvkonna traadita võrku (5G). See on enneolematu ühiskondlik muutus ülemaailmsel tasandil. Meil on “nutikad” kodud, „nutikad” ettevõtted, „nutikad“ maanteed, „nutikad” linnad ja autojuhtimine. Peaaegu kõik, mida me omame ja ostame, külmkappidest ja pesumasinatest piimapakkideni, juukseharjade ja imikute mähkmeteni, sisaldavad sel juhul antenne ja mikroskeeme ning on ühendatud traadita internetiga. Kõigil Maa inimestel on siis mistahes planeedi punktis, isegi vihmametsades, ookeani keskel ja Antarktikas, kohene ligipääs superkiirele, madala latentsusega traadita sidele.

Kuid seda ei ole avalikult tunnistatud, et see tehnoloogia toob kaasa ka enneolematuid
keskkonnamuutusi ülemaailmsel tasandil. Raadiosageduslike saatjate kavandatud tihedust ei ole võimalik ette näha. Lisaks miljonitele uutele 5G tugijaamadele Maa peal ja 20 000 uuele satelliidile kosmoses on 200 miljardit objekti, mis on hinnanguliselt osa asjade internetist 2020.aastaks, ja üks triljon objekti vaid mõne aasta pärast. 2018. aasta keskel katsetati Kataris, Soomes ja Eestis kaubanduslikku 5G madalamatel sagedustel ja aeglasematel kiirustel. 5G levikuga äärmiselt kõrge (millimeeterlaine) sagedustel plaaniti alustada 2018. aasta lõpus.

Hoolimata laialt levinud eitamisele on kogunenud tohutult palju tõendeid selle kohta, et
raadiosageduslik kiirgus (RF) on elule kahjulik. Kogutud on kliinilised tõendid haigete ja viga saanud inimeste kohta, eksperimentaalsed tõendid DNA, rakkude ja elundisüsteemide kahjustamise kohta paljudes taimedes ja loomades ning  epidemioloogilised tõendid selle kohta, et tänapäeva tsivilisatsiooni peamised haigused - vähk, südamehaigused ja diabeet - on suurel määral tingitud elektromagnetilisest reostusest. See on enam kui 10 000 läbiviidud uuringu tulemus.

Kui telekommunikatsioonitööstuse plaanid 5G-le täide lähevad, ei suuda ükski inimene,
loom, lind, putukas või taim maa peal vältida ööpäevaringset, 365 päeva aastas kestvat
kokkupuudet raadiosageduslike kiirgustega tasemel, mis on kümneid või koguni sadu kordi tugevam kui praegu. Seda ilma mingi põgenemisvõimaluseta meie planeedil. Sellised 5G plaanid ähvardavad põhjustada tõsiseid, pöördumatuid tagajärgi inimestele ja püsivat kahju kõigile Maa ökosüsteemidele.

Inimkonna ja keskkonna kaitseks tuleb koheselt võtta tarvitusele meetmed vastavalt
rahvusvahelistele kokkulepetele ja eetikaseadustele.

5G põhjustab vältimatu ja tahtmatu kokkupuute traadita kiirgusega

Maapealne 5G
Asjade interneti (IoT) jaoks vajaminevate tohutute andmemahtude edastamiseks kasutab
5G tehnoloogia täieliku kasutuselevõtu puhul millimeeterlaineid, mida on läbi tahke materjali raske edastada. See tähendab, et tugijaamad paigaldatakse 100 meetri tihedusega kõikidesse asustatud piirkondadesse kogu maailmas. Erinevalt eelmiste juhtmeta tehnoloogia põlvkondadest, kus üks antenn levib üle suurema ala, on 5G tugijaamadel ja 5G-seadmetel mitu antenni, mis on paigutatud “faasilistesse massiividesse” mis töötavad koos, et eraldada suunatud, juhitavaid, laseriga sarnaseid ning üksteist jälgivaid kiiri. 

Iga 5G telefon sisaldab kümneid pisikesi antenne, mis töötavad kõik koos, et jälgida lähima
mobiilimasti kitsalt suunatud kiiri. USA Föderaalne Sidekomisjon (FCC) on vastu võtnud reeglid, mis lubavad nendele kiirtele võimsust nii palju kui 20 vatti, seega kümme korda rohkem kui on lubatud praegustele telefonidele.

Iga 5G tugijaaam sisaldab sadu või tuhandeid antenne, mille eesmärk on suunata mitu
laseriga sarnast kiirt samaaegselt kõikidesse oma teeninduspiirkonna mobiiltelefonidesse ja seadmetesse. Seda tehnoloogiat nimetatakse „mitmekordse sisendi mitmekordne väljund” või MIMO. FCC eeskirjad lubavad 5G tugijaamadele kiirgusvõimsust nii palju kui 30 000 vatti 100 MHz spektri kohta,2 mis on samaväärne kui 300 000 vatti GHz spektri kohta, seega kümneid kuni sadu kordi võimsam kui lubatud praegustele tugijaamadele.

Kosmosepõhine 5G
Vähemalt viis ettevõtet5 pakuvad 5G-d kosmosest kombineerituna 20 000 satelliidist madalal ja keskmisel Maa orbiidil. See tekitab Maal võimsad, suunatavad ja juhitavad kiired. Iga satelliit emiteerib tuhandetest faasilistesse massiividesse paigutatud antennidest millimeeterlaineid, kiirgusvõimsusega kuni 5 miljonit vatti. Kuigi satelliitidest maapinnale jõudev energia on väiksem kui maapealsete antennide energia, kiirgab see Maa piirkondadesse, kuhu teiste saatjate kiirgus ei jõua ning on veel lisaks maapealsete miljardite IoT (Internet of Things) ehk internetiga ühenduses olevate 5G seadmete andmeedastusele. Veelgi olulisem on, et satelliidid asuvad Maa magnetosfääris ning see avaldab olulist mõju atmosfääri elektrilistele omadustele. Maa elektromagnetilise keskkonna muutmine võib olla veelgi suurem oht elule kui maapealsete antennide kiirgus (vt allpool).

Raadiosagedusliku kiirguse kahjulik mõju on juba tõestatud.

Veel enne kui tehti ettepanek 5G kasutuselevõtmiseks, esitati rahvusvaheliste teadlaste
poolt kümneid petitsioone ja pöördumisi, kaasa arvatud üle 3000 arsti poolt allkirjastatud Freiburgi apellatsioon, et peatada traadita tehnoloogia laienemine ja teha moratoorium uutele tugijaamadele.

2015.aastal saatsid 215 teadlast 41 riigist hoiatava märgukirja ÜRO-le ja Maailma
Terviseorganisatsioonile WHO. Nad andsid teada, et "arvukad teaduslikud väljaanded on hiljuti juhtinud tähelepanu sellele, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganismi palju madalamal  kiirguse tasemel kui enamikus riikides kehtestatud rahvuslikud ja rahvusvahelised normid seda ette näevad". Rohkem kui 10 000 eksperthinnanguga teaduslikku uuringut tõestavad elektromagnetkiirguse mõju inimese tervisele. Mõjud on järgmised:
• Südame rütmihäired
• Muutunud geeniekspressioon
• Muutunud ainevahetus
• Muutunud tüvirakkude areng
• Vähk
• Südame-veresoonkonna haigused
• Kognitiivsed häired
• DNA kahjustused
• Üldine heaolu halvenemine
• Rohkem vabu radikaale
• Õppimisraskused ja mälukaotus
• Sperma kvaliteedi halvenemine
• Raseduse katkemine
• Neuroloogilised haigused 
• Rasvumine ja diabeet
• Oksüdatiivne stress
Lastel lisaks ka: autism, tähelepanu puudulikkus ja hüperaktiivsus (ADHD) , astma.
Kahju ulatub inmrassist kaugemale, on palju tõendeid taimede, metsloomade  ja
laboriloomade kahjustamise kohta, sealhulgas:
• Sipelgad
• Linnud
• Metsad
• Konnad
• Puuviljakärbsed
• Mesilased
• Putukad
• Imetajad
• Hiired
• Taimed
• Rotid
• Puud

Samuti on registreeritud negatiivne mikrobioloogiline efekt.

Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) jõudis
2011. aastal järeldusele, et raadiosagedusliku (RF) kiirguse sagedusala 30 kHz - 300 GHz on tõenäoliselt inimestele kantserogeenne (rühm 2B).  Hiljutised andmed aga, sealhulgas
viimased uuringud mobiiltelefonide kasutamise ja ajukasvaja riskide kohta tõestavad et RF-kiirgus on inimestele kantserogeenne ja see tuleks nüüd klassifitseerida 1. rühma kantserogeeniks koos tubakasuitsu ja asbestiga.

Enamik kaasaegseid traadita signaale on impulssmoduleeritud. Seega põhjustavad kahju nii kõrgsageduslikud kandelained kui ka madala sagedusega impulsid. 

5G satelliitide kasutamine tuleb keelata

Maa, ionosfäär ja alumine atmosfäär moodustavad globaalse elektriahela, milles me
elame. On tõestatud, et bioloogilised rütmid − nii inimestel, lindudel,, hamstritel, kui
ämblikel− sõltuvad Maa looduslikust elektromagnetilisest keskkonnast ja et kõigi organismide heaolu sõltub selle keskkonna stabiilsusest, sealhulgas atmosfääri elektrilistest omadustest. Cherry on murrangulises raamatus selgitanud Schumann'i resonantsi tähtsust ja miks ionosfäärilised häired võivad muuta vererõhku ja melatoniini ning põhjustada vähki, reproduktiivse-, südame- ja neuroloogilisi haigusi ning surma”.
Neid elektromagnetilise keskkonna elemente on juba muutnud kõrgepingeliinide kiirgus.
Kõrgepingeliinide kiirgus jõuab Maa ionosfääri ja magnetosfääri, kus seda võimendab
laineosakeste koostoime. 1985. aastal hoiatas dr Robert O. Becker, et elektriliinide kiirgus on juba muutnud magnetosfääri struktuuri ja et selle efekti jätkuv laienemine „ähvardab kogu elu Maal”.

Kümnete tuhandete satelliitide paigaldamine otse nii ionosfääri kui ka magnetosfääri, kusjuures neist eraldub miljonites vattides moduleeritud signaale ja miljoneid sagedusi, muudab tõenäoliselt meie elektromagnetilist keskkonda rohkem kui kohaneda suudame. Mitteametliku seire tulemusel on juba kogutud tõendeid selle kohta, et umbes 100 satelliiti, mis on alates 1998. aastast madalalt orbiidilt pakkunud 2G- ja 3G-telefoniteenuseid, on tekitanud tõsiseid tagajärgi nii inimestele kui loomadele. Neid tagajärgi ei saa hinnata vaid Maal oleva madala kiirgustaseme järgi. Arvesse tuleb võtta teiste asjakohaste teadusvaldkondade teadmisi, sealhulgas atmosfäärifüüsika ja nõelravi valdkondi.  20 000 5G satelliidi lisamine saastab veelgi globaalset elektrisüsteemi ja võib muuta Schumanni resonantsi, millega kogu elu Maal on arenenud. Mõjud on  kõikehaaravad ja võivad olla sügavalt kahjulikud.

5G on nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt 4G tehnoloogiast erinev.

Idee, et me talume millimeeter lainepikkustel kümneid kuni sadu kordi rohkem kiirgust,
põhineb inimese keha vigasel modelleerimisel homogeense vedelikuga täidetud koorikuna.

Eeldusel, et millimeeterlained ei tungi nahast kaugemale, eiratakse täielikult närve, 
veresooni ja teisi elektrit juhtivaid struktuure, mis võivad viia kiirgusest põhjustatud voolu sügavale kehasse. Teine potentsiaalselt tõsisem viga on see, et faasijärjestusantennid ei ole tavalised antennid. Kui tavaline elektromagnetväli siseneb kehasse, põhjustab see laengute liikumist ja voolu voolamist. Aga kui kehasse sisenevad äärmiselt lühikesed elektromagnetimpulsid, juhtub midagi muud: liikuvad laengud muutuvad väikesteks antennideks, mis peegeldavad elektromagnetvälja ja suunavad selle sügavamale kehasse. Neid kiirgavaid laineid nimetatakse Brillouini lähteaineks. Need muutuvad oluliseks, kui lainete võimsus või faas muutub piisavalt kiiresti. 5G vastab tõenäoliselt mõlemale kriteeriumile.

Lisaks põhjustab pindmine läbivus iseenesest ainulaadset ohtu silmadele ja keha suurimale elundile, nahale ning väga väikestele olenditele. Hiljuti on avaldatud eksperthinnanguid, mis ennustavad 5G kiirguse põhjustatavat nahapõletust inimestel  ja resonantset imendumist putukatel, mis neelavad kuni 100 korda rohkem kiirgust millimeeter lainepikkustel kui nende puhul, mida praegu kasutatakse. Kuna lendavate putukate populatsioonid on alates 1989. aastast isegi kaitstud looduspiirkondades vähenenud 75-80 protsenti, on 5G kiirgusel tõenäoliselt kahjulik mõju putukate populatsioonidele kogu maailmas. Om Gandhi 1986. aasta uurimus hoiatas, et silma sarvkesta imendub tugevalt millimeeter laineid ja et tavaline riietus, mille paksus on millimeeter, suurendab energia imendumist naha kaudu resonants-tüüpi efektiga. Russell (2018) vaatab läbi millimeeterlainete teadaolevad mõjud nahale, silmadele (sh kataraktile), südame löögisagedusele, immuunsüsteemile ja DNA-le.
Reguleerivad asutused on teadlikult välja jätnud teaduslikud tõendusmaterjalid 5G tekitatava kahju kohta Siiani on 5G arendamise osapooled olnud tööstus ja valitsused, samas kui tunnustatud rahvusvahelised elektromagnetvälju uurivad teadlased, kes on dokumenteerinud bioloogilisi mõjusid inimestele, loomadele, putukatele ja taimedele ning murettekitavaid mõjusid tervisele ja keskkonnale tuhandetes eksperthinnangutega uuringutes, on sellest tööst eemale jäetud. Praeguste ebapiisavate ohutusjuhiste põhjuseks on huvide konflikt kuna norme kehtestavate asutuste „suhted telekommunikatsiooni- või elektrifirmadega kahjustavad erapooletust, mis peaks reguleerima mitteioniseeriva kiirguse avalik-õiguslike standardite reguleerimist”. Professor Emeritus Martin L. Pall kirjeldab oma kirjanduse ülevaates üksikasjalikult huvide konflikti ning oluliste uuringute nimekirja, mis on välja jäetud.

Termiline hüpotees on vananenud - on vaja uusi ohutusstandardeid

Praegused ohutusjuhendid põhinevad vananenud hüpoteesil, et elektromagnetväljade
ainus kahjulik mõju on kuumenemine. Nagu Markov ja Grigoriev on märkinud: „Tänapäeval ei võta standardid arvesse reaalset keskkonna saastumist mitteioniseeriva kiirgusega”. Sajad teadlased, sealhulgas paljud selle kaebuse allkirjastajad, on tõestanud, et palju erinevaid ägedaid ja kroonilisi haigusi ja vigastusi tekib ilma kuumenemiseta („mitte-termiline mõju”) kiirguse tasemel, mis on rahvusvahelistest nõuetest tunduvalt madalam. Bioloogiline efekt järgneb isegi peaaegu nullvõimsusega kiirguse tasemel. Mõjude, mis on 0,02 pikovatti (triljondik vatti) ruuttsentimeetri kohta või vähem, tulemuseks on muundunud geneetiline struktuur E. coli ja rottidel, muutunud
EEG inimestel, kasvu stimuleerimine oataimedes ja ovulatsiooni stimuleerimine kanadel. 
Mitte-termilise toime vastu kaitsmiseks tuleb arvestada kokkupuute kestvusega. 5G tekitab igaühele palju rohkem edastusi samaaegselt ja pidevalt, katkemata nii päeval kui öösel. Vaja on uusi ohutusnorme, mis peaksid põhinema kumulatiivsel kokkupuutel ja mitte ainult võimsustasemel, vaid ka sagedusel, ribalaiusel, modulatsioonil, lainekujul, pulsatsiooni laiusel ja muudel bioloogiliselt olulistel omadustel. Antennid peavad piirduma konkreetsete avalikustatud asukohtadega. Inimeste kaitsmiseks peavad antennid asuma inimeste elu- ja töökohtadest kaugel ning olema välistatud avalikes kohtades, kus inimesed liiguvad. Eluslooduse kaitsmiseks peavad nad jääma välja põlislooduse aladelt ning olema Maa kaugemates piirkondades rangelt minimaalsed. Kogu elu kaitsmiseks peab kommertssidesatelliitide arv olema piiratud ning keelatud
madala ja keskmise kaugusega Maa orbiidil. Faasijärjestusantennid maa peal ja kosmoses peavad olema keelatud.

RF kiirgusel on nii äge kui krooniline mõju

RF-kiirgusel on nii vahetu kui ka pikaajaline mõju. Vähktõbi ja südamehaigused on
pikaajalise toime näited. Südame rütmi muutumine100 ja muutused ajufunktsioonis (EEG) on näited kohesest mõjust. Sündroom, mida nimetati endises Nõukogude Liidus radioloogiliseks haiguseks ja mida tänapäeva maailmas nimetatakse elektromagnetiliseks ülitundlikkuseks, võib olla kas äge või krooniline. Professor dr Karl Hecht on avaldanud nende sündroomide üksikasjaliku ajaloo, mis on koostatud enam kui 1500 Vene teadustöö ülevaatest ja enam kui 1000 tema enda patsiendi kliinilistest ajaloost Saksamaal. Objektiivsete leidude hulka kuuluvad unehäired, ebanormaalne vererõhk ja südame löögisagedus, seedehäired, juuste väljalangemine, tinnitus ja nahalööve. Subjektiivsed sümptomid on pearinglus, iiveldus, peavalu, mälukaotus, keskendumisraskused, väsimus, gripitaolised sümptomid ja südamevalu.
EUROPAEMi 2016. aasta Elektromagnetväljade (EMF) suunis sätestab, et
elektroülitundlikkus (EHS) areneb välja siis, kui inimesed on igapäevaelus pidevalt kokku
puutunud” elektromagnetväljade suureneva tasemega ning et nende patsientide tervise
taastamiseks on vajalik kokkupuute vähendamine elektromagnetväljadega või nende vältimine.

Elektroülitundlikkus ei tohiks pidada enam haiguseks, vaid see on trauma, mis on tekitatud toksilise keskkonna poolt, mis mõjutab üha suuremat osa elanikkonnast, hinnanguliselt juba 100 miljonit inimest kogu maailmas. Juhul kui lubatakse 5G ülemaailmne kasutuselevõtt, võib see peagi mõjutada kõiki. 

Rahvusvaheline teaduslik deklaratsioon elektroülitundlikkuse (EHS) ning mitmekordse
keemilise tundlikkuse kohta (MCS), kuulutas 2015. aastal Brüsselis välja, et „tegevusetus on ühiskonnale kulukas ja ei ole enam õige valik… tunnistame ühehäälselt tõsist ohtu
rahvatervisele...[nõudes tungivalt], et võetakse vastu ja seatakse prioriteediks peamised
ennetusmeetmed, et tulla toime tõenäolise ülemaailmse pan-epideemiaga” (rõhuasetus
lisatud).

Maailma valitsused ei täida hoolsuskohustust oma valitsetava elanikkonna ees
Kiirustades 5G rakendamisega ja soodustades kosmosevaldkonna piiramatut kasutamist
võtavad Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja riikide valitsused ülemaailmselt 5G rakendamiseks ja kosmoseväliste piiranguteta kasutamise edendamiseks vastu meetmeid, et tagada „piiranguteta” regulatiivne keskkond.  Kohalikel omavalitsustel on keelatud keskkonna-alaste õigusaktide kehtestamine, kiire ja kulutõhusa kasutuselevõtu huvides”, kõrvaldades „tarbetu koormuse... nagu kohalikud planeerimismenetlused ja piirangud elektromagnetväljade (EMF) emissioonidele ning nõutavad meetodid tegurite koondandmete väljaselgitamiseks”.  

Valitsused on ka vastu võtnud seadused, mis muudavad traadita seadmete kasutamise
lubatavaks kõigil avalikult kasutatavatel teedel.Tänaseni on enamik traadita seadmeid asunud eraomandis, kaugel kodudest ja ettevõtetest. Selleks, et neid oleks võimalik paigutada vähem kui 100 meetri kaugusele vastavalt 5G nõuetele, asuvad need edaspidi kõnniteel otse kodude ja ettevõtete ees ning jalakäijate, sealhulgas imikute ja emade peade kohal.

Avalikud teabenõuded ja kuulamised on ära jäetud. Isegi kui oleks ära kuulatud 100
teadustöötajat ja nad kõik tunnistaksid 5G vastu, on vastu võetud seadused, mille tõttu kohalikud omavalitsused ei saa neid ütlusi arvesse võtta. Näiteks USA seadus keelab kohalikel omavalitsustel reguleerida raadiosidetehnoloogiat „raadiosagedusliku kiirguse keskkonnamõjude alusel” ja kohtud on muutnud mobiilimastide paigutuse otsuseid lihtsalt seetõttu, et enamik avalikke ütlusi puudutas tervist. Kindlustusfirmad ei taga elektromagnetväljadega (EMF) seotud riske ning on ebaselge, kes kannab juriidilist vastutust olgu maapealse või kosmosepõhise 5G tekitatud kahju eest elule, kehale või varale. Kui ei ole kokku lepitud laiaulatuslikku õiguslikku režiimi, mis reguleerib kosmoses
toimuvat tegevust, ei ole selliste tegevuste eest juriidilist vastutust vaatamata nende mõjule tervetele kontinentidele, Maa atmosfäärile ja ookeanidele, mis on ohtu seatud.

Lisa kommentaar

Email again: