Kommenteeri

Maaväljad tänapäeva ja möödaniku teaduse aspektist, Universumi toimimine, teadvus

Kirjutis on Reet Priimani omamoodi arvamuslik koosting selle aasta augustis toimunud Maaväljade Konverentsi (Earth's Fields 2018 Conference – 24-26. august 2018 TALLINN) artiklist. R.P: "Täiendava kirjanduse viiteid on siin koostingus mõni rohkem. Lisasin, et oleks mõistetav laiale ringile ja lihtsustasin teksti. Lisasin veel ühe pildi Päikese tsüklitest mõõdetud termosfääri soojenemis – külmenemise järgi  Pilt: Space Weather.com, tehtud 4. nov. 2018 )"  Originaaltekstiga saab tutvuda allpool. Reet Priimani, PhD artiklid on kaitstud autoriõigusega st. kasutades tema tekste tuleb viidata allikale!"

 Sissejuhatus

 "Iga tõde läbib kolme etappi, enne kui seda tunnustatakse. Esimene etapp on naeruvääristamine. Teine on vastuvõtmatus. Kolmas on enesestmõistetavus. "Arthur Schopenhauer (1788-1860).

Kvantfüüsika (QM) on kahtluse alla seadnud Universumi materiaalsed alused, näidates, et aatomid ja subatomaarsed osakesed ei ole reaalsed objektid – nad ei püsi kindlates asukohtades, kindlaksmääratud aegadel. Kvantfüüsika põhikontseptsiooni kohaselt subatomaarsed osakesed  ja vaatleja on omavahel seotud. Vaatleja teadvus on oluline tegur jälgitavate füüsiliste sündmuste puhul ning vaimsed sündmused võivad mõjutada füüsilist maailma kvanttasemel. Mitmete katsete tulemused toetavad seda tõlgendust.

Postmaterialistlik paradigma juhatab inimkonda järgmisele suurele teaduse revolutsioonile, et mõista kogu eksistentsi kõikset seost Universumi kui tervikuga (1).

Tänapäeva kvantfüüsika, kosmoloogia, teadvuse teadus jt. on jõudnud lähedale senistele teadmistele ja mõistetele, mis on juurdunud iidsete tsivilisatsioonide eri kultuurides tuhandeid aastaid tagasi. See väljendub iidsete tsivilisatsioonide tarkuse ja tänapäeva teaduse sünergilist seost rõhutades, et kõik on omavahel seotud Looduse (Kõiksuse, Universumi) rütmidega (1,2),

Lühiülevaates on teavet Akašhi (Akaša) kroonikatest, bioloog Rupert Sheldrake hüpoteesist morfilistest väljadest, morfilisest resonantsist, mida toetab maailma kuulsa füüsiku John Archibald Wheeler`i teooria reaalsuse olemusest kinnitades tähelepanuväärset seost

inimteadvuse ja kvantolekute vahel. Enamik juhtivaid füüsikuid kinnitavad, et subatomaarsel tasandil olevad elementaarsed osakesed on pidevalt vibreerivadja  pöörlevad energiailmingud, mis on eksistentsi aluspõhi. Heisenbergi määramatuse printsiibi kohaselt on Universum pidevalt muutuvas voolamises, fluktuatsioonis. Inimteadvuse tasemelt järeldades on Universum tõenäosuslik, mitte määratletud.

 On palju hüpoteese, mis loodud arvutute teaduslike analüüside, mõõtmiste, katsete, intuitiivsete lähenemisviiside, jne. põhjal fraktaal-holograafilise Universumi kohta, kuid raske on otsustada, milline hüpotees on objektiivsusele kõige lähemal. Kas universaalset objektiivset reaalsust on olemas?

Minu arvates ka teadvuses peegeldub, vibreeriv ja resoneeriv avarduv informatsiooni väli, vastavalt isiksuse uskumustele, motivatsioonile, teadmistele, geneetilisele eelsoodumusele, mille ilmingud võivad avalduda ka vahemaade tagant, nagu kvantfüüsikalised uuringud on näidanud. Tundub, et inimteadvus on nagu virtuaalne "kino", illusioon, mis terendub igas isiksuses lõpmatutes dimensioonides ja erinevates nüanssides, värvides ja värvitoonides.

Kvantfüüsikalisest aspektist kõik Universumis on energia, informatsioon. Kuulsa Stanfordi Ülikooli füüsikaprofessori Andrei Linde seisukohalt kogu Universum on isereguleeriv fraktaal.

 Planeedi anomaalsed piirkonnad on reeglina tundlikumad reageerima Kosmose, Päikese, Maa, Maa geosfääri, biosfääri, atmosfääri, inimtegevuse erinevate tehnogeenset päritolu mõjudele.

Max Plancki Astrofüüsika Instituudi teadlaste juhtimisel jõuti järeldusele, et magnetväli, elementaarsed osakesed ja kiirgus moodustusid sekund peale meie Universumi sündi (3).

Maa looduslikud magnetväljad toimivad kandja lainetena ainulaadse teabe jaoks, mis mõjutab kõiki elusüsteeme. Kui vaadelda inimest, siis piltlikult, inimkeha on nagu antenn, mis võtab vastu Maa looduslikke vibratsioone (rütme), toetamaks olemist tasakaalus nn. looduse rütmidega.

 Kui isiksusel on motivatsioon edendada oma teadvust omandades teadmisi läbi kaasaegse teaduse, iidsete tsivilisatsioonide tarkuse, läbi praktiliste kogemuste, kultuuri, folkloori jne., siis seda suurem on tema suutlikkus mõista (ja vastavalt käituda) Universumi Kõige Oleva Ühtsust, tajuda oma isiklikke rütme, piltlikult nagu teadvuse peegelduste kaudu. Mida rohkem kogemusi, teadmisi, seda filigraansem on peegeldus. Maaväljade uuringutest lähtudes, on oluline neid mõõta (kõigi muude tunnetuslike mõõtmiste kõrval) teaduslike meetoditega, aparatuuriga, mis pidevalt täieneb. Kuid ka nende mõõtmistel (nagu iga inimtegevuse juures), ei saa jätta mainimata isiksuse tunnetuse, eriti intuitsiooni, kujutlusvõime olulist rolli.  

Teisisõnu, mida tugevamaks inspiratsiooniallikaks on intuitsioon, seda konkreetsemad on mõõtmiste tulemused.

See on põhjus, miks ülevaade on kirjutanud. Motiveeritud lugeja saab otsustada, kas tal on huvi tutvuda erinevatele teaduslike hüpoteesidega, arvamustega, mis on kui väiksed algallikad kujundamaks isiklikku kujutlusvõimet, intuitsiooni kõige muu kõrval ka läbi teadmiste Universumi toimimisest ja viimase mõjust elule Maal, inimese eksistentsile nii mikro kui makro aspektidest.

 

Akaša Kroonikad

 Iidsetel tsivilisatsioonidel oli vastastikune austus looduse ja inimeste vastu. Noori õpetasid vanemad, vanemad hooldasid nooremaid. Noored hindasid vanemate elukogemusi. See põhimõte on kirjas Akaša kroonikates (Akashic Records), kus universaalsed tõed iidsete ühiskondade teadmistest liituvad tolleaegsete arusaamade, seisukohtadega kvantfüüsikalise maailma kohta.

Akaša Kroonikad on universaalne informatsiooni ja energia hiidvaramu, mis laiendab elu, teadvuse, eksistentsi Universumi tasandile, resoneerudes igas rakus, hinges ja kehas, vaimus.

Akaša Kroonikaid võib vaadelda Universumi superarvutina, mis on kogu informatsiooni keskne hoiustamiskoht Universumis. Informatsioon kroonikatest täieneb iga sekund materjaliga Universumi eksistentsi ja lõpmatute muutumiste mustritega. Vastavalt iidsetele seisukohtadele, informatsioon peegeldub (koguneb) inimkonna universaalse teadvuse valda, reageerides neile, kes on avatud saama teavet kroonikate hologrammidest (4).

Kaasaegne moodne teadus otse ei tunnista Akaša Kroonikates kirjutatut, kuid on fakt, et kvantfüüsika on jõudnud järelduseni: ruum pole tühi ja kuskilt terendab valgus iidsetes kroonikates kirjapandule. Tiibeti tarkade seisukoha vahel Kõiksuse eeterlikust olemusest kuni tänapäeva loodus-filosoofiliste seisukohtadeni ja isegi kaasaegse teaduseni on oma loogika: Universumi eksistentsi ja toimimist juhib kõike haarav informatsiooni väli, tänapäevaste terminitega Universaalne Meel ja Kosmiline teadvus.

 Morfilised väljad. Morfiline resonants

 Morfilised väljad, morfiline resonants on mõneti võrreldav tuhandeid aastaid vanade Akaša Kroonikatega.

Maailmakuulsa bioloogi Rupert Sheldrake (PhD) järgi on kogu elu on sõltuvuses informatsioonist ja energiast. Igal elusa looduse liigil on selles valdkonnas oma spetsiifiline muster. Miski Universumis ei ole eraldi. Mis paistab eraldi, on seotud morfiliste resonats informatsiooni väljadega. Kõikidel süsteemidel on oma morfilised väljad, mis asuvad nende poolt mõjutatud süsteemides ja nende ümbruses. Morfilised väljad korraldavad süsteemide vormi, struktuuri ja struktureeritud interaktsioone (5).

 Tähelepanekud, mõõtmised, hüpoteesid, järeldused.

Mõtiskluseks 

1. Päikesesüsteemi orbiit ümber Linnutee ei ole täiuslik ring või ellips. Caleb Scharf märgib “ The Copernicus Complex,” et ükski galaktiline süsteem ei liigu (pöörle) statsionaarset “rada pidi”. Taevakehad orbiitidel triivivad kolmemõõtmelises ruumis nagu baleriinid. Linnutee pöörlemisel (ühe ringi tegemiseks ümber oma keskme kulub ca 250 miljonit aastat) koos miljardite tähesüsteemide jt. taevakehadega tekib paratamatult tähtedevahelisse ruumi tihedaid gaaside ja tolmu pilvi. Tähesüsteemidel võtab kümneid, sadu tuhandeid aastaid, et läbida neid piirkondi. Aeg sõltub kaugusest Linnutee keskmest (6).

 2. Galaktikad lendavad üksteisest kaugemale, galaktikate klastrid (kogumid) lükkuvad   üksteisest eemale, tühi ruum kasvab laiemalt ja laiemalt. (Olukord oli tuntud 1920. aastatel, kui Edwini Hubble ja tema vaatlusrühm panid tähele, et kosmos laieneb). 1998 astronoomid teatasid, et Universumi laienemine jätkub kiirenemas tempos ja laieneb igas sekundiga.

Kui vaadata kauget galaktikat, siis näeme teda minevikus, hetkes, mil valgus temalt kiirgus. Seni kui valgus galaktikast vaatlejani jõuab on möödunud aeg, vaatlushetkeks on galaktika veelgi kaugenenud. Universumi ruum laieneb. Tänapäeval on teadlased tõestanud, et Universum laieneb umbes 20% kiiremini kui 5 miljardit aastat tagasi (7) .

Huvitav teada, et umbes 5% universumist koosneb planeetidest, tähtedest ja gaasilistest struktuuridest, ülejäänud 95% koosneb tume ainest ja tume energiast (8).

 Mis on tume aine, tume energia? Võibolla nad terenduvad tühjusest enne annihilatsiooni?

Või on nad seotud hiljuti avastatud Higgs’i väljaga, mis annab teatavat liiki osakestele

massi? Või on see seletatav stringi teooriaga? jne.jne... Palju oletusi, kindlaid vastuseid pole. On arvamused mõõtmiste, oletuste, arvutuste põhjal (7).

 3. Gravitatsiooni on seletatud mitmeti – teaduspõhiselt on erinevaid seletusi, hüpoteese, uuringuid, aga nähtuse olemus pole täpselt teada, mingi seletamatu jõud tekitab gravitatsiooni.

Kuidas ühendada kvantfüüsika seadused gravitatsiooniga, on üks füüsika fundamentaalsemaid ülesandeid. Tänapäeval on selle kohta vaid erinevad arvamused ja hüpoteesid (9,10,11).

Gravitatsiooni lained ei moodustu mitte ainult kosmilises ruumis, vaid ka atmosfääris, erinevate ilmastikuolude ning nendega seonduvate protsesside mõjutustel. Neid võib mõnikord näha pilvede taevas (8).

 Kaugest Universumist Päikese ja Maa manu

1.  Erinevad kiirgused (olemuselt energia) mis jõuavad Maale Päikeselt, Päikesesüsteemi planeetidelt, kosmilisest ruumist, teistest galaktikatest jne. mõjutavad vähemal või suuremal määral elu Maal, sh. inimeste psüühikat, enesetunnet, organismi tervikuna.

Praegu (sügis 2018) liigub Päike sügavas miinimumi staadiumi tsüklis. Päikese tsüklid vahelduvad (vt. manuses “Space Weather” skeemi). Päikese tuul nõrgeneb, sügavast kosmilisest ruumist on võimalik kosmilise kiirguse intensiivne või isegi tugev sisenemine Päikesesüsteemi, mis mõjutab kogu meie planeeti. Probleemid võivad tekkida navigatsioonisüsteemides, eluorganismides. Kosmilise kiirguse intensiivne vool Maa atmosfääri võib põhjustada geneetiliste mutatsioonide kõrgemat taset organismides (taimed, loomad, inimesed) või häirida nende võimet DNA kahjustusi parandada. 

 2. Maa magnetväli dramaatiliselt nõrgeneb – protsess kestab üle 1000 aasta. Tarduno sõnul on Maa magnetvälja nõrgenemise kiirenemine kestnud vähemalt 160 aastat (13), mis rihib Maa magnetvälja pooluste vahetuseni. Planeedi ajaloos on see levinud nähtus. Maa magnetvälja pöördumisega kaasneb välja tugevuse vähenemine, seega väheneb ka kaitse kosmosest tuleneva ohtliku kiirguse eest.

Teadusuuringute põhjal pole teada, kui kaua praegune anomaalia püsib. Mõningate andmete põhjal pooluste vahetus toimus ca 780,000 aastat tagasi, aga mitmete andmete järgi on pooluste vahetusi olnud tihemini.  

 Sadu aastaid teadlased on mõõtnud Maa magnetvälja. Maa magnetvälja põhjustavad tahke sise- ja vedel välistuum, mis kujutab endast pöörlevat vedelikku. Pöörlevates vedelikes tekivad aeglased lained, mida nimetatakse Rossby laineteks. Nad on tuntud kui "planetaarsed lained" , neid leidub paljudes suurtes pöörlevates kehades, sealhulgas Maa ookeanides, atmosfääris teistel planeetidel (näit. Jupiteril) ja Päikesel (15,16 ).

 3. 1952 a. alustas Saksa füüsika professor W.O. Schumann Müncheni Tehnika Ülikoolist Maa magnetvälja sageduste uurimistega. Kahe aasta pärast prof. Schumann ja Herbert König kinnitasid, et Maa magnetvälja sagedus on 7,83 Hz, mida hiljem katsetasid ja kinnitasid mitmed teised teadlased.  

Inimestel tuleks võimalusel olla Maa magnetvälja sagedusega (mis vastab antud asukoha geograafilise tsoonile) harmoonilises tasakaalus – siin peitub võti inimeste tervisele ja heaolule. Täpsemalt viitest 17.

Reaalselt on raske täpset Maa magnetvälja resonantsi tuvastada, kuna atmosfäär on täitunud väga erinevate sageduste ja intensiivsustega EMväljadega (energia jaotusvõrgud, internet, mikrolaine ahjud, antennid, elektroonilised kontrollseadmed jne.). Tehnogeensed elektromagnetilised kiirgused mõjuvad bioloogilistele süsteemidele sh. inimestele mitmeti. Arvutul hulgal uuringuid kinnitavad, et elektromagnetväljad võivad ohustada inimese tervist: immuunsüsteemi, vereringet, füüsilist, emotsionaalset ja vaimset heaolu, tasakaalu (19,20,21).

 Teadusuuringud näitavad, Maa magnetväli ühendab kogu biosfääri nn. nähtamatu veebi kaudu mõjutades mitte ainult kõiki elusüsteeme, vaid ka kollektiivset teadvust (18).

 

Reaalsuse olemus. Kaasaegsed hüpoteesid

19. sajandi lõpus hakkasid füüsikud uurima energia ja materiaalsete osakeste vahelist suhet. Usk Newtoni materiaalsetesse alustugedesse langes. Teadlased hakkasid mõistma, et Universumi toimimise tõukerattaks on energia.

Kuulus Ameerika füüsik-teoreetik John Archibald Wheeler kirjeldas reaalsust mille olemus avaneb kvantfüüsika veidrate seaduste põhjal, millede kohaselt subatomaarne osake eksisteerib arvututes positsioonides, nn. superpositsioonis. Kui osakest hakatakse vaatlema (mõõtma) silmapilkselt ta “tardub” ainsasse positsiooni. Aga samal ajal kvantosakesed oleks nagu ühendatud nähtamatu lainega, kui midagi juhtub ühe objektiga, juhtub sama ka teistega (27).

(Superpositsioon – kvantfüüsika nurgakivi, olek kus subatomaarsed osakesed on samaaegselt arvutult paljudes positsioonides seni, kuni neid ei mõõdeta, vaadelda).

Wheeler nentis, et vaatlejad loovad reaalsuse : "Ükski nähtus ei ole tõeline, kuni teda ei vaadelda... oleme osalejad loomise juures, mitte ainult lähedal ja siin, vaid kaugel ja kaua aega tagasi."

Seda väidet testiti laboris 1984 a. Katse oli nn. “kaksikpilu eksperimendi” variatsioon. Sõltuvalt sellest, kuidas valguskiirt mõõdeti, käitus kiir kas nagu osake või nagu laine.

Austraalia teadlaste taaskorraldatud katse tõestas veelkord, et reaalsust kvanttasemel ei ole tegelikult olemas, kuni me seda ei jälgi, vaatle, mõõda.

Juhtiv uurija kuulus Andrew Truscott, ajakirjas “Australian National University”avaldatud taaskorraldatud katsetest  “Reaalsust pole kuni me teda ei otsi. Elame holograafilises Universumis.”

Järeldus innovaatilise füüsika füpoteesi põhjal: vaatleja kujundab tegelikkust.

See, kuidas keegi mõtleb ja tajub, usub, võib mängida märkimisväärset rolli Universumi füüsilises konstruktsioonis. Vaatleja teadvus loob Universumi (vastavalt oma teadmistele ja isiksuse omapärale).

Kvantosakeste määramatus ei olene alati mõõtmiste häirivast mõjust, vaid osakeste endi kvantolemusest. Ruumi vaakum pole tühi; see on täis välju, mis võivad olla nõrgad, kuid ei pruugi olla nullid - ükski kvant ei saa kunagi olla null, kvantosakesed vibreerivad.

Vaakum “kubiseb” virtuaalsetest osakestest.( 21, 22, 23, 24, 25, 26).

 

Zeno efektist

Kui ultra-kiiresti piiluda radioaktiivse materjali kasti tuhandeid kordi sekundis kaeda

radioaktiivset materjali, osutub võimalikuks aeglustada või kiirendada materjali lagunemist (vastavalt quantum Zeno efekt, quantum anti- Zeno efekt).

Cornelli füüsikud tõestasid, et kvantsüsteem ei saa muutuda siis kui teda jälgitakse. Kuid jälgimise protsess pole lihtne: kuidas on võimalik (või ei ole võimalik), resoneerida ühes taktis kvantmaailmaga allpool Plancki konstanti (10 astmes –35?) kas mõttega?.....aga mine sa tea? (27, 28, 29 ja 30).

 

Entroopiast

Šveitsi tuntud professor Renato Renner, sõnutsi viisteist aastat tagasi teadlased arvasid, et entroopia on termodünaamilise süsteemi omadus, aga nüüd informatsiooni teooria kohaselt entroopia pole mitte süsteemi, vaid süsteemi kirjeldava vaatleja omadus.

Võibolla kvantosakeste määramatus, entroopia, mõned hüopoteetilised seisukohad gravitasiooni kohta iseloomustavad hoopis Aeg-Ruumi enda olemust kui Informatsiooni Välja, täis lõputuid fraktaal-holograafilise Universumi värelusi, fluktuatsioone, hõljumisi (31), lõpmatut tekkimise - hävimise saagat, mis inimteadvuse enda holograafilises olemuses peegeldub.

Mida enam inimene kogub teadmisi ja kogemusi, seda filigraansem on temas peegelduv hologramm, seda lihtsam on tal piiluda Igavese Eksistentsi lukuaukudesse.

 (PS: Aga kui kogu Universum oma lõpututes eksistentsi variantides polegi muud kui ainult inimteadvuse hologrammiline peegeldus? Kui nii, siis nautigem iga hetke, elagem igas hetkes, olgem rõõmsad ja tänulikud illusoorsele Universumile, sest see on hea meie tervisele. R.P.)

Kirjandus

1. Manifesto for a Post-Materialist Science.http://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science

2.  Dr. Beauregard, Mario, 2017 December, 18. Expanding Reality: The New Science of Consciousness A Trilogy about Postmaterialist Sciences.http://opensciences.org/blogs/open-sciences-blog/273-expanding-reality?utm_source=newsletter_44&utm_medium=email&utm_campaign=opensciences-org-newsletter

 3. "Shrouded in Mystery"- The Magnetic Fields Created 1st Second After Big Bang, 2018 April, 02.http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2018/04/shrouded-in-mystery-the-magnetic-fields-created-1st-second-after-bib-bang.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheDailyGalaxyNewsFromPlanetEarthBeyond+%28The+Daily+Galaxy+--Great+Discoveries+Channel%3A+Sci%2C+Space%2C+Tech.%29

 4. Cayce, Edgar, Akashic Records—The Book of Life. Adapted from Edgar Cayce on the Akashic Records by Todeschi, Kevin J. https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/

 5. https://www.sheldrake.org/

 6. Currently In a Danger Zone? --"The Solar System Has Completed 20–25 Orbits of the Milky Way Since Origin of Humans,"2018 May, 24. http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2018/05/the-danger-zone-dinosaurs-ruled-the-earth-when-sun-was-at-its-current-position-in-its-milky-way-orbi.html

7. Riess, Adam G., Livio Mario, 2016 March. Dark Energy: No Answers but More Questions. Why is the expansion of the universe accelerating? https://www.scientificamerican.com/article/dark-energy-no-answers-but-more-questions/?utm_source=promotion&utm_medium=email&utm_campaign=JulySpecialEdition&utm_

content=article13&utm_term=SESI_CVP_v1_s1

 8. Goethe University Frankfurt. Gravity waves influence weather and climate, 2017 September, 20.https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170920100043.htm

 9. Swingle, Brian, 2018 June 29. Physics 11, 67. Q&A: Searching for the Quantumness of Gravity.https://physics.aps.org/articles/v11/67?utm_campaign=weekly&utm_medium=email&utm_source=emailalert

 10. "Gravity is an Illusion" -The Theory That Predicted Gravitational Waves May Be Wrong (WATCH Today's 'Galaxy' Stream). 2017 October 05.http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/10/gravity-is-an-illusion-the-theory-that-predicted-gravitational-waves-may-be-wrong.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheDailyGalaxyNewsFromPlanetEarthBeyond+%28The+Daily+Galaxy+--Great+Discoveries+Channel%3A+Sci%2C+Space%2C+Tech.%29

 11. Verlinde, E.P., 2016 November, 7. Emergent Gravity and the Dark Universe, arxiv.org/abs/1611.02269.

12. http://spaceweather.com/

 13. Wolchover, Natalie, 2012 February, 10. What If Earth's Magnetic Poles Flip?http://www.livescience.com/18426-earth-magnetic-poles-flip.html?utm_source=llm-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=201610-llm

 14. Pappas, Stephanie, 2018 May, 15. Earth's Magnetic Field Is Drifting Westward, and Nobody Knows Why. https://www.livescience.com/62577-earth-magnetic-field-drifts.html

15. National Ocean Service. What is a Rossby wave?https://oceanservice.noaa.gov/facts/rossby-wave.html

 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Rossby_wave

 17. Schumann Resonator.http://www.schumannresonator.com/

 18. Rollin McCraty, PhD, Annette Deyhle, PhD, and Doc Childre, 2012. The Global Coherence Initiative: Creating a Coherent Planetary Standing  Wave.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833489/

19. MenuElectromagnetic fields and public health. 2007.http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/en/

20. Gangwar, Arun Kumar, Chishti, Farheen. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. 2014, June, Vol. 3. Study of Electromagnetic Field and Its Effect on Human Body. ( (Pubmed, Scholar Google). http://www.rroij.com/open-access/study-of-electromagnetic-field-and-its-effecton-human-body.php?aid=44328  (More related articles with Gangwarrs and Chishti article: International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering)

 21. 'The Conscious Universe' - "The Universe Exists Because We Are Here". 2017 January, 3.http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/01/the-conscious-universe-a-radical-theory-the-universe-exists-because-we-are-here-view-video.html

 22. The Quantum Big Bang --"Our Universe Does Not Exist Until It's Observed," 2018 June, 11.http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2018/06/todays-top-science-post-the-quantum-big-bang-our-universe-does-not-exist-until-its-observed.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheDailyGalaxyNewsFromPlanetEarthBeyond+%28The+Daily+Galaxy+-- Great+Discoveries+Channel%3A+Sci%2C+Space%2C+Tech.%29

 23. Ball, Philip, 2018 May, 21. Quantum Physics May Be Even Spookier Than You Think.  https://www.scientificamerican.com/article/quantum-physics-may-be-even-spookier-than-you-think/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-digest&utm_content=link&utm_term=2018-05-21_featured-this-week&spMailingID=56659954&spUserID=NTM5NzIxNjEwNwS2&spJobID=1403178292&sp

ReportId=MTQwMzE3ODI5MgS2

24. Bessa, Ricardo, 5. mai 2017. Quantum Termodünaamika revolutsioon.https://www.quantamagazine.org/The-Quantum-thermodynamics-Revolution-20170502/

 25. Focus: The Force of Empty Space, 1998 December, 3. Phys. Focus 2, 28.  https://physics.aps.org/story/v2/st28

26. Focus: Another Step Back for Wave-Particle Duality, 2011 December, 2. Physics 4, 102.

 https://physics.aps.org/articles/v4/102

27. Einstein-Podolsky-Rosen paradox observed in many-particle system for the first time, 2018 April, 26. (Source University of Basel).  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180426141601.htm

 28. Fuge, Lauren, 2018 March,24.  Five weird quantum effects.   https://cosmosmagazine.com/physics/five-weird-quantum-effects

 29. Anderson, Mark, 2009 January, 13. Is Quantum Mechanics Controlling Your Thoughts?  http://discovermagazine.com/2009/feb/13-is-quantum-mechanics-controlling-your-thoughts

 30. Kaszlikowski, Dagomir, 2011, December 5. New Theory Explains How Objective Reality Emerges from the Strange Underlying Quantum World https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/new-theory-explains-how-objective-reality-emerges-from-the-strange-underlying-quantum-world/

 31. Pomeroy, Ross, 2017 August, 5 (RealClearScience). Is Space Full of Quantum Foam?https://www.livescience.com/60053-is-space-full-of-quantum-foam.html?utm_source=ls-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20170807-ls

Lisaks lugemiseks , kaudselt seonduv

1a. http://www.teslasociety.com/tesla_and_swami.htm

2a. https://www.worldsciencefestival.com/video/video-library/

 3a. Philosophical Essays on the Unitary Theory of the World. https://www.tomas-kala.net

 4a. "We Live in an Unstable Universe" --Physicists Open Door to Deepest Mysteries of the Cosmos. 2016 May, 24.http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2016/05/we-live-in-an-unstable-universe-physicists-open-door-to-some-of-the-deepest-mysteries-of-the-cosmos-.html

 5a. Jim Baggott, Farewell to reality: how modern physics has betrayed the search for scientific truth. Pegasus, 2013. 336 p.

 6a. Prof. Utts, Jessica, University of California, Davis. Copyright 1995. An Assesment Of The Evidence For Psychic Functioning. https://www.ics.uci.edu/~jutts/air

 7a. Julia A. Mossbridge1*, Patrizio Tressoldi2, Jessica Utts3, John A. Ives4, Dean Radin5 and Wayne B. Jonas4

 • 1Department of Psychology, Northwestern University, Evanston, IL, USA

 • 2Dipartimento di Psicologia Generale, Universita di Padova, Padova, Italy

 • 3Department of Statistics, University of California at Irvine, Irvine, CA, USA

• 4Samueli Institute, Alexandria, VA, USA 5Consciousness Research Laboratory, Institute of Noetic Sciences, Petaluma, CA, USA HUMAN BODY CAN DETECT EVENTS 1-10 SECONDS BEFORE THEY OCCUR

 8a. Front. Hum. Neurosci., 2014 March, 25. Predicting the unpredictable: critical analysis and practical implications of predictive anticipatory activity. Review article.https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00146

9a. The Dark Energy Enigma --"The Entire Universe is Being Pushed by an Unknown Force No One Can Locate". 2016 January, 30. http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2016/01/-the-dark-energy-mystery-the-entire-universe-is-being-pushed-by-an-invisible-unknown-force-no-one-ca.html

 10a. O'Connell,Cathal, Cracks in the universe: the search for cosmic strings, 2018 April, 25.https://cosmosmagazine.com/physics/cracks-in-the-universe

 11a. Wormhole Echoes Would Be One of the Greatest Discoveries Ever --"Irrefutable Proof That Black Holes Don't Exist," 2018 June, 12 http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2018/06/wormhole-echoes-would-be-one-of-the-greatest-discoveries-ever-irrefutable-proof-that-black-holes-don.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheDailyGalaxyNewsFromPlanetEarthBeyond+%28The+Daily+Galaxy+--Great+Discoveries+Channel%3A+Sci%2C+Space%2C+Tech.%29

 12a. Lovett, Richard A., 2017 March, 10. “Time crystals” latest quantum weirdness. (US scientists have fashioned crystals that seem to defy the laws of physics. Richard A Lovett reports). https://cosmosmagazine.com/physics/time-crystals-latest-quantum-weirdness

 13a. McClintock, Peter V.E. a Lancaster University, Lancaster, UK. A review of Quantum Aspects of Life, edited by Abbott,D., Davies P.C.W., Pati A.K. 2008, London, Imperial College Press.

14a. Recent Findings Hints Quantum Physics Binds DNA, 2010 December 17  http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/12/todays-most-popular-recent-findings-suggests-quantum-physics-binds-dna-.html

 

 


Lisa kommentaar

Email again: