Toimunud sündmused

 Helid ja helidega tervendamine – Reet Priiman, PhD., Maire Tamm, Külli Org 7. märtsil kell 14.00 – 17.00 Tartus, Vanemuise 48

Teaduslik, inspireeriv, meditatiivne ja loominguline koosviibimine J. Kuuleme teadlaste uuringutest ja katsetustest helide valdkonnas, mediteerime improvisatsiooniliste flöödi – ja kandlehelide taustal ja koos musitseerides avame ukse helide tervendavasse maailma.

helid 7.03

Alguste alguses oli hääl, pajatavad vanad ürikud. Ürgsed (ca 10 000 aasta vanused) Veda tekstid väidavad, et kõige Oleva algne hääl on OM (aum), mille andunult kordamine viib inimese kõiksusega ühte rütmi adumaks rahu, vabanemist pingetest ja haigustest.

Heli on kõikjal meie ümber – see on vete vulin, metsade kohin, lindude laulud, tuulte ja tormide rahutu müha, pikse kärgatused, loodusest ja teisalt inimühiskonna helide maailm, peegeldamaks igatsusi, rituaale, ootusi, unistusi, aga ka vaenu, vihkamist, armastust, rõõmu, rahulolematust jms, mis väljenduvad helide abil. Siia tuleks liigitada ka inimeste loodud erinevate masinate, aparaatide, seadeldiste müra, sõdalaste ähvardavad hüüded, aga ka mahedad inimhääled, muusika ja helid, mis kantakse aparaatide vahendusel kauguste taha…

Füüsikas mõistetakse heli all võnkumisi elastses keskkonnas (gaasis, vedelikus või tahkes kehas). Gaasis ja vedelikus moodustavad võnkumised pikilained, tahkes kehas ka ristlained. Heli iseloomustavad võnkesagedus (helikõrgus, Hz), lainepikkus (m), võnkeamplituud (m), helirõhk  (N/m2), heliintensiivsus (W/m2), helitugevus (dB), helikestus (s), kiirus (m/s), spekter (tämber).

Inimese kuulmisorgan on suuteline tajuma vaid teatud võnkesagedusega heli. Täiskasvanud inimese sisekõrv kuuleb heli võnkesagedustega 16 kuni 20 000 Hz. Tavaliselt ei kuule ta ülalmainitud piiridest madalamat ega kõrgemat heli, so. infra- ja ultraheli. Suurema sagedusega, st. kõrgemaid helisid (ultraheli) kuulevad lapsed ja mitmed loomad, näiteks nahkhiired, kassid, koerad, hundid jt., seejuures aga elevandid, tiigrid, vaalad võivad tekitada ja kuulda madalamaid helisid (infraheli).

Muusika ehk helikunst on üks kaunitest kunstidest, mis võib koosneda nii muusikalistest helidest kui ka mürast ja konkreetsetest keskkonna helidest. Muusikalise heli all mõeldakse heli, millel on lisaks eespool nimetatud heli põhiomadustele selgelt eristatav helikõrgus. Müra on aga heli, millel selgelt eristatav helikõrgus puudub. Ümbritsev reaalsus pole täpselt see, mis inimese ajus teadvustub. Iga inimene tunnetab, näeb ja kuuleb ümbritsevat reaalsust omamoodi.

Ei pea olema teadlane, et mõista ja tunnetada, kui rahustavalt ja lõõgastavalt mõjub vaikne, rahulik muusikaheli, inspireerides tunnetama ümbritsevat elu säravamates toonides. Klassikaline muusika, rahvamuusika ja rahvalaulud on suuremalt jaolt just sellised. Igal inimesel on omad eelistused, mis sõltuvad kultuurist, teadmistest, kasvatusest, lapsepõlve mälestustest, geneetilisest pärandvarast jms. Kuid vaatamata kõikidele erinevustele, on midagi sõnul seletamatut üldist, mis paelub kuulama rahvalaule, klassikalist muusikat, looduse häälte vaikset ja rõkkavat, pidevalt muutuvat integraalset rütmilist kõla, sidumaks inimkonda üheks suureks looduse rütme ja muusikat nautivaks ‘kõrvaks’.

Uuringud kinnitavad, et mahedad, rütmilised helid aktiveerivad ja tasakaalustavad aju heaoluhormoone, eeskätt dopamiini, mis on üks neurotransmitteritest ehk virgatsainetest, mis reguleerib aju aktiivsuse taset, mõnusat olemist, tähelepanu, õnnetunnet jms. Kui heli ja teised tunnetuslikult tajutavad ümbruse aistingud on meeldivad ja huvitavad, siis tekib intuitiivne kihk inspiratsiooniks. Organismi funktsioneerimine tasakaalustub ning tekib huvi tegutseda.

Kui heli mõju on vastupidine, vabanevad ajus virgatsained, mis suunatud organismi ellujäämise kaitseks. Esmalt sümpateetiline ja parasümpateetiline närvisüsteem (autonoomne närvisüsteem) asub organismi stabiilsuse, vajadusel loomulikult ka ellujäämise nimel kaitsele: “võitle või põgene”.

Inimesele meeldiva muusika tervendav ja inspireeriv vägi toimib ja on kättesaadav kõigile. Rakendagem seda imelist helide väge. Tõeline muusika – see on nagu taevalik helide muster, mida ei looda, vaid avastatakse loodusest endast. Piltlikult fantaseerides need helid on looduse ruum-ajas kuskil tallel ja hetkeks inimmõistus kirgastub sulades ühte looduse häältega. Paljud teadlased on seisukohal, et inimteadvus on Kõiksuse (kosmilise eksistentsi) hologramm, peegeldades Universumi lõpmatu paljudes dimensioonides, olekutes, nüanssides.

Muusikapaladesse ja videotesse on võimalik sisse põimida erinevate sagedustega, intensiivsusega, tonaalsustega akustilist ja visuaalset infot, mida vahetult kõrv ei kuule, silm ei näe, kuid alateadvus fikseerib selle mõjutamaks aju ja/või südame rütme ning organismi talitusi nii füüsilisel kui psüühilisel (mentaalsel, meelelisel) tasandil vägagi laias aspektis. Eesmärgiks on ajulainete ja emotsioonide mõjutamine läbi muusika, slaidiprogrammide, videote, inimest rahustavatel, inspireerivatel, tervendavatel, julgustavatel jms. eesmärkidel.

Tundub, et igat seltsi kunstlikult loodud tehnoloogilised simulatsioonid ei asenda ehedaid loodusrütme, metsamüha, merekohinat, allikate vulinat, linnulaule, putukate saginat, tuuleiile, mille mõjul lainetab aas ja mets jne. Ei ole asendajat ka muusiku enda ja pala autori ehedale sõnumile, kuhu nii autor kui esitaja on pannud oma südame salajased emotsioonid ja tunded. Muusiku ja muusikapala looja, autori sõnum läbi esituse on nende mõlema varjatud, (kuid alateadvusele mõistetav) südamesõnum kuulajaile, millede vahendajaks on helid. Helid lummavad, tervendavad, inspireerivad, juhatavad tee, kuidas ületada raskusi. Helid, mis on kirjutatud ja esitatud läbi südamest tulevate emotsioonide, kutsuvad kaasa elama, tegutsema ja avastama maailma eri tahke ning nende saatel igaüks loob oma reaalsuse.

Sinna vahele pole vajadust põimida mingeid tehnilisi ajulaineid stimuleerivaid impulsse. Mõnel juhul nad võivad olla kasulikud, mõnel aga ohtlikud. Ohutum on jääda südamest loodud ja südamest esitatud muusikarütmide lummusesse. Need on nagu osa eheda looduse enda vaimu inspireerivatest rütmidest. (Reet Priiman)

Osalustasu 8 € Lisainfo ja registreerumine: www.helisevsonum.ee, info@helisevsonum.ee või tel. 5035599 Võta kaasa pleed või tekike peale viskamiseks. Kui Sul juhtub olema mingi pill, millel võimalik koos teistega improviseerida, siis võiksid selle kaasa võtta. Musikaalsus ja viisipidamine ei ole oluline! Oled väga oodatud!

—————————————————————————————————————————————————-

31. jaanuaril kell 11.00 Tartus Vanemuise 48 Reet Priimani õppepäev!

Reet Priimani õppepäev

NB! Samaaegselt loenguga viiakse soovijatele läbi MAGNETTUNDLIKKUSE TEST (tasuta).

Reet Priiman, PhD jagab meile seekord teadmisi ajust ja teadvusest, seda sellest aspektist, mis aitaks meil olla tegusamad, loovamad, tervemad. Ta teeb seda 2014 – 2015 aastate teadusuuringutele, vedade tarkusele ja nendest tulenevate isiklikele loogilistele järeldustele toetudes. Arutame,  kuidas saab kergemini adapteeruda looduse rütmidega, et tasandada mitmeid füüsilisi ja mentaalseid hälbeid, mis tingitud keskkonnast, oma tervise seisunditest, geneetilisest mitmekesisusest jms.

1. Inimtegevus ja keskkonnastressorid. Muutused keskkonnas viimaste aastate uuringutele toetudes. Referatiivne ülevaade.

2. Maa “tuksuv süda.”

3. Viimaste aastate uuringud inimvõimetest kaitsta organismi, tugevdada immuunsüsteemi, adaptatsiooni, iseregulatsiooni, jt.

4. Teadmised, motivatsioon, teadvus, alateadvus. Aju funktsioneerimise plastilisus.

5. Mitmeid teaduspõhiseid uuringuid ja näiteid tehislike, looduslike ja sotsiaalsete keskkonnastressorite mõju tunduvast leevendusest toetudes inimese enda motiveeritud tegutsemisele läbi erinevate mentaalsete ja füüsiliste meetodite.

6. Millised need meetodid on, kuidas neid kasutada, mida vaja teada?

7. Õppepäev jätkub praktilise osaga sõnas, pildis, teos, testides.

8. Arutelu, küsimustele vastused, arvamused.

MAGNETTUNDLIKKUSE TEST - Test selgitab, kas ja kuidas reageerib keha veidi kõrgendatud magnetväljale ning kui palju selliseid magnettundlikke inimesi on. Mõõtmised on katseisikule ohutud.

Magnetväli tekitatakse kunstlikult ning tegemist on väga nõrga alalismagnetväljaga (150uT mikroteslat). Näiteks Maa magnetväli  meie laiuskraadil on 51uT ümber. Tekitatav magnetväli on mitu suurusjärku väiksem kui riiklik piirnorm. Testis kasutatava samas suurusjärgus kõrgendatud magnetväljaga võivad inimesed kokku puutuda igapäevaselt, näiteks raudposti  kõrval seistes.

Mõõdetakse südamerütmi variaablust, mis on autonoomse närvisüsteemi seisundi indikaator. Hinnatakse, kas anomaalne magnetväli mõjub kehale stressiallikana. Mõõtmine kestab u 10 min, mõnikord ka paar minutit vähem või kauem. Magnetvälja periood, mis on tavaliselt paar minutit, esineb teadmata ajal.  Isikulised testitulemused on konfidentsiaalsed ja kellelegi väljapoole uurimisrühma neid ei edastata. Uuringut viib läbi Keskkonnatervise Instituut. Tulemusi kasutatakse statistiliste üldistuste tegemiseks või anonüümsete näidete toomiseks. Võimalik on jätta ka oma e-mail, siis saadetakse isiklikku tagasisidet tulemuste kohta, kui uuring läbi on.

Magnettundlikkuse testi kohta vaata: www.tarmo.koppel.ee Kes ei soovi loengusse tulla, võib tulla lihtsalt testima oma magnettundlikkust!

Palun eelnevalt registreeruda: www.helisevsonum.ee, info@helisevsonum.ee või tel. 5035599

—————————————————————————————————————————————————-

1. veebruaril kell 11.00 Vanemuise 48 Pendli kaasabil keha tervendamine – Kalju Paldis

Helisev Sõnum2

Õpime pendli kaasabil analüüsima ja tervendama oma keha. Selle tegevusega saavad hakkama ka need inimesed, kes enne ei ole pendlit kasutanud. See teadmine annab julgust rohkem mõista oma keha ja teadvuse maailmast tuleva energia koostööd.  Maailm, kuhu oleme on liikumas, annab võimaluse iseennast aidata ja pöörata tähelepanu oma keha tervendamisele.  Eelkõige annab võimaluse ennetada haiguste teket, just füüsiskehale.

Pendel  aitab meie küsimustele vastuseid saada.  Ta aitab lahendada probleemid, mis on tekkinud meie sise- ja välismaailmas.  Võttes kätte selle füüsilise mõõteriista, saame tema kaasabil kiiresti vastuseid infoväljadest. Suheldes infodega, vajame kinnitust oma vastustele.  Selline viis avardab mõttemaailma ja loob teadmise, et meie ISE oleme võimelised suhtlema infoväljadega. Sellised tegevused kindlustavad kiire läbipääsu virtuaalse ja infomaailma avarustesse. Lihtsate võtete abil avab pendel oma liikumisega  need teadmised ja enrgia mõjuväljad, mida vajame oma maailma tervemaks muutmisel.   Lisaks pendli enda näitamisele „jah“ ja „ei“ signaalide, saame abi skaalalistest tabelitest, kus teatud oletatavad põhjused on juba ette antud näidetena jne. Need skaalad ja muud sarnased abivahendid annavad kiiresti teadmised, kuidas oma keha tervendada või anda kehale positiivset looduslikku energiat. Pendel aitab leida vastuseid, kuidas suhelda ja ravida oma keha. Ta loob kindluse meie õigele ravitegevusele.

 • Määrame aurakeha tervikut oma füüsise ümber ja näeme, kus on meie nähtamatus kehas augud jne…
 • Leiame kehal punktid, kus energia ei liigu või esinevad takistused
 • Õpime kehal takistusi lahti lükkama ja lõikama pendli abil
 • Kasutame pendlit kui tervendava energia saatjat kehale
 • Määratleme pendliga, kas haiguse põhjus on füüsilises või eeterkeha väljas.
 • Palju muid lahendusi, kuidas oma keha vaadelda ja tervendada

Koolitus koos praktiliste tegevustega kestab 3.5 tundi. Koolituse juhendaja on Kalju Paldis, kes on selle alaga tegelnud 14 aastat.

Kursuse maksumus 18 € (lisaks saab soetada mõõtekaardid (4 €) ja  ümarpendli (4€), mis väga hea just tervendamiseks.

Palun eelnevalt registreeruda www.helisevsonum.ee, tel 5035599 või info@helisevsonum.ee

—————————————————————————————————————————————————-

Helisev Sõnum1

Kutsume Teid pendi algõppe kursusele, mis toimub Tartus (Vanemuise 48) 24. jaanuar 2015 kell 11.00-15.00.

Pendel on inimkonna ajaloos ammu avastatud vahend teabe saamiseks peenmateeria maailmast. Universumi info võngub suurema sagedusega. Et inimese teadvus ja tema kehaväline võnge oskaks seda infot vastu võtta, muudetakse universumi infosignaal meie sageduslikuks võnkeks ja pendli liikumine näitab vastust.

Milles seisneb edukas pendlitöö? Nutika inimese käes võib pendel olla tööriist ning abivahend, mille abil saab enda maailma muuta terviklikumaks ja teadlikumaks. Pendel aitab meie küsimustele vastuseid saada. Võttes kätte selle füüsilise mõõteriista, saame tema kaasabil kiiresti vastuseid infoväljadest. Suheldes infodega, vajame kinnitust oma vastustele. Selline viis suhtlemiseks avardab mõttemaailma ja loob teadmise, et meie ise oleme võimelised suhtlema infoväljadega.

Pendli ja mõistuse mõttetöö edukus saavutab täpse tulemuse siis, kui sõnastame lihtsalt ja täpselt küsimusi, usaldame täielikult hetke mõtteid ning sündmustega kaasnevaid tegusid. Siis pendli koostöö toimib meiega igati. Et seda kindlust saavutada vajame esialgu õpetajaid. Kogemustega ja diplomeeritud pendliõpetaja Kalju Paldis toob selle teema meieni. Pendlikursuse põhiteemad on:
o pendli tööpõhimõte; temaga kontakti loomine
o milliseid küsimusi esitada ning kuidas neid sõnastada
o kuidas puhastada ja laadida pendlit
o kuidas mõõta toiduainete kasulikkust enda organismile
o kuidas määratleda oma kodus olevaid energiaid (positiivseid ja negatiivseid alasi)
o lühidalt maakiirgustest ja kuidas neid pendliga avastada
o ja muud teemad, mis seotud pendli kasutamisega.
o teeme erinevaid mõõtmisi (praktilised tööd)
Kursuse maksumus 18 € (lisaks saab soetada pendli (4€) ja mõõtekaardid (4€).

Palun eelnevalt registreeruda www.helisevsonum.ee, tel 5035599 või info@helisevsonum.ee

—————————————————————————————————————————————————-

Rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat!

Jõul2014

—————————————————————————————————————————————————-

Jõulukontsert kromaatiliste kanneldega
21. detsembril kell 19.00 Tartus, Kalevi 17

Jõulukontsert

Kromaatilise kannel tänapäevasel kujul kujundati välja ligi 60 aastat tagasi kandlemeister Väino Maala poolt See on Eestile ainuomane pill. Ka naabermaades mängitakse seda tüüpi pille, kuid nende ehitus, nimetus ja mängustiil on meie omast erinev. Kromaatiliselt (koos pooltoonidega) häälestatud pillikeeled võimaldavad mängida kandlel väga erinevat muusikat. Kontserdil pakume valiku mitmetest muusikastiilidest.

Esinejatest:
Hedi Viisma on lõpetanud Soome Sibeliuse Akadeemia magistratuuri kromaatilise kandle erialal ja jätkab doktoriõpinguid. Eesti Teatri-ja Muusikaakadeemia I kursusel õpivad tema juures sel õppeaastal kaks tudengit: Gerda Merila ja Ann Kase.

Külli Org on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia magistratuuri muusikaõpetaja erialal ning õpetab kannelt Võrus ja Tartus. Kontserdil esinevad ka Võru Muusikakooli õpilased ja viiulit mängib Võru MK õpetaja Marge Venkov.

Piletid: 7/5 € (kohapeal sularahas)

Toogu helisevad kandlekeeled rahu ja rõõmu Sinu südamesse!

—————————————————————————————————————————————————-

PÄEVA HELID 30. juuli 2014 kell 19.00  Sangaste kirikus

Päeva Helid

Olete oodatud Sangaste kirikusse kolmapäeval, 30. juuli 2014, kell 19.00 kontsertile Päeva Helid, kus esitatavad lood on pärist 15.-16. sajandi Hispaaniast ja Prantsusmaalt, lisaks tulevad esitlusele Eesti pärimusviisidest inspireeritud omaloomingulised palad.

—————————————————————————————————————————————————-

Väljasõit Elva-Piusa ürgorg 11. juunil kell 10.30

Piusa kuulutusEestis on külas USA juhtiv muusika pedagoog – inspiratiivse muusika uurija, North-Texase Ülikooli vanamuusika kateedri juhataja Paul Leenhouts. Tema osalusel korraldame väljasõidu isiklike autodega  Piusa Ürgoru lähistele.

Koguneme kas Tartus Vanemuise alumises parklas kell 10.30 või Elva raudteejaamas kell 11.00. Ürituse sissejuhatuseks analüüsib Reet Priiman viimaseid teadusuuringuid rakkude ja teadvuses teadvustatud ning alateadvuses varjatud tegevuse  funktsioneerimisest, reageerimisest mitmetele tehnogeensetele ja looduslikele akustilistele ja elektromagnetilistele (EM) mõjudele.

Kuidas lõimub nende mõjudega inspiratiivne südamest tulev muusika looduses, kus tehnogeense müra taust on minimaalne? Kuidas rakud ‘vestavad ja on ühenduses üksteisega’, kuidas nad end sõltuvalt erinevate helide ja EM-kiirguse foonist ‘sandistavad või tervendavad’ iseend ja kogu organismi, millest suurelt jaolt oleneb inimeste tegusus, loovus ja tervis…

Paul (flööt), Monika (flööt) ja Külli (väikekannel) loovad võlumaailma helisid, mis resoneerivad läbi erinevate looduse enese ‘saalide’ kuulajate südamesse. Kujustame olemise ilu ja võlu läbi muusika ja Jaanipäeva eelse looduse -  metsade, maa, rohu, jõgede vulina, mägede, vihma ja päikese.

Korjame kaselehti ja põdrakanepi võrseid, maasikaõisi ja lehti…jms.  tallele, kui mõni külmetus või muu haigus hakkab hiilima ligi.

Osalus: Vabatahtlik annetus. Kui Sul on soov tulla, aga ei ole transporti, või kui Sinu autos on vabu kohti, anna palun teada tel 5035599.

PS: Peale üritust Reet (nädala jooksul) saadab ‘Heliseva Sõnumi’ saidile nende teadusuuringute viited eesti keelsete kokkuvõtetega uuringuist, mis inspireerisid korraldama seda üritust.

—————————————————————————————————————————————————-

Mai-Agate Väljataga loeng 23.mail kell 17.00 Vanemuise 48!

LIISI ASJAD

Mai-Agate Väljataga on tunnustatud selgeltnägija ja regressiooniterapeut. Seekord räägib ta sünnimärkidest, nende tähendustest, kasvajate tekkepõhjustest, ennetamisest ja ravist.

Jaapanis ja Idamaade kultuuris on sünnimärkidel ennustamise juures oluline roll. Öeldakse, et sünnimärgi järgi on võimalik hinnata inimese tulevikku ja saatust. Saatuse määratlemiseks on olulised sünnimärgi värv, kuju ja selle asukoht. Asukoht olevat nendest kolmest omadusest kõige olulisem. Nii leidub punaseid, kollakaspruune, sinakaid, isegi musti sünnimärke. Nad on selgelt piirdunud naha pinna kõrgused või nahast kõrgemad, siledad või ebaühtlase pinnaga pehmed või kõvad, lamedad või käsnataolised. Sünnimärkidest on ainult väike osa on sünnipärased. Enamik tekib hiljem, eriti vanemas eas. Esimene sünnimärkide lisandumine toimub viie-kuueaastastel lastel. Samuti võib neid juurde tulla hormonaalsete muutuste korral, näiteks rasedatel.

Sünnimärgid ei ole alati ohutud — neist võib välja areneda ka kasvaja. Kasvajad ei teki aga ainult sünnimärkidest. Alaväärsuskompleksid, viha ja süütunded on need tunded, mis enda sees hoides teevad palju kurja.

Mai-Agate:  „Kui emakasse tekib müoom, võib selle taga olla süütunne emana. Kui aga kasvaja tekib munasarja, siis on süütunne naisena. Iseenda süüdistamine naisena, iseenda süüdi tundmine naisena, iseenda tundmine naisena alaväärsena või siis teiste alavääristamine naisena.“

„Kui tunned end naisena alaväärsena, siis reeglina süüdistad selles oma meest või mehi. Kuid tegelikult ei hind sa iseenast. See on nii kavalalt paika pandud. Kui tunnen alaväärsuskompleksi, kargan teistele ninna, et teised ei hinda mind. Agressiivsuse ja rünnakute taga on madal enesehinnang. Normaalse enesehinnanguga inimesi ei häiri miskit ja tavaliselt ta ei näe põhjust endast väljaspool olevana. Põhjus ei ole kunagi väljaspool.

Et teiste rünnakutest pääseda, pean uurima iseenda sisemust. Kas pean teisi rumalamateks, kas olen mõtteliselt või tundeliselt sallimatu teiste suhtes – siis ma ju saadan välja tundeid, mida mu keha sisaldab. Kui sa sisemiselt põlgad kedagi, siis hakkad vastavalt käituma.“

Kuidas saame ise haiguse ennetusprotsessi mõjutada? Kui Hing on valinud selle haiguse läbi teha, kuidas siis saab inimene ise paranemisele kaasa aidata? Millised võimalused on looduslike vahenditega ravimisel ja kuidas inimene ise ennast muuta saab? Kas ja kuidas inimene ISE saab loodud haigust ümber teha.

„Me nii kangesti arvame, et maailm teeb meiega midagi, aga ei tule selle pealegi, et meil on tõesti suur vägi, millega saab luua ükskõik mida. Me ise määrame selle, kuidas maailm meile mõjub. Hea näide koogitükiga. Kui ütled koogisöömise ajal endale, et see teeb sulle head, siis ta teebki. Aga kui ütled endale nii: Ma luban endale selle ühe koogi praegu ära süüa, küll ma jälle tasa teen selle koleda asja, mis ta minuga nüüd teeb“, siis see mõjubki sulle halvasti. “(Mai-Agate Väljataga)

—————————————————————————————————————————–

Kontsert kromaatilise kandlega 20.mai kell 18.00 Ülenurme muusikakoolis!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Olete oodatud kromaatilise kandle kontsertile, mis toimub Ülenurme muusikakoolis (Tartu mnt , Ülenurme, Tartumaa) kell 18.00!

Kromaatiline kannel on 60 aastat tagasi pillimeister Väino Maala poolt väljakujundatud kontsertpilll, millel saab mängida mitmesugust muusikat (klassikalist, rahvamuusikat, vanamuusikat, kaasaegset muusikat jm). Sellist kannelt õpetatakse 20-s Eesti muusikakoolis. Seekordsel kontserdil esinevad Tartu II muusikakooli ja H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli  õpilased (õpetaja Ruth Kuhi), Ülenurme Muusikakooli õpilased (õpetaja Hanna Vallimägi ja Võru Muusikakooli õpilased (õpetaja Külli Org).

Pane tähele! Järgmisel õppeaastal saab sellist kannelt (soovi korral ka teisi kandletüüpe) õppida ka Tartu I Muusikakooli vabaklassis (õpetaja Külli Org)! Selleks tuleb ühendust võtta muusikakooli direktoriga enne uue õppeaasta algust tel. 7361 555, Tähe tn 5, Tartu). Võimalik võtta ka eratunde. Info tel. 5035599.
Oled oodatud kuulama!

—————————————————————————————————————————–

14. mail kell 18.00 Vanemuise 19 Loeng jätkuva vestlusringiga.

Tutvustame, selgitame, õpetame ja ravime vanade  rahvatarkade õpetuste alusel kasutades iidset energotuleteraapiat (kasutame küünlaid), astraalenergeetilist meetodit ja intuitiivvibratsiooni energiaid.

Toalillede omavaheline energeetiline sobivus või sobimatus  korteris, hallis ja ametiruumis, samuti puude, põõsaste, lillede, kivide omavaheline sobivus aias, õues ja lähiümbruses. Sealt tulenev positiivne või negatiivne mõju inimeste, loomade füüsilisele, vaimsele tervisele ning kogu loodusele.

Tutvustame pendlitarkuste kasutamise võimalusi tervislike  ja sobivate toiduainete, jookide, ravimtaimede, vitamiinide, mineraalide ja mikroelementide  leidmiseks  vanarahva  tarkuste põhjal samuti puude ja põõsaste kasvukohtade valikul veesoonte ja muude tegurite osas.

Nime sobivusest ja selle  mõjust  inimese ja hobuse tervisele, arengule ja  käekäigule. Õige nimi kaitseb kilbina. Koostöös soovijaga vabaneme alkoholist, nikotiinist, nõidusest, needusest ja kummitustest (eelneva tasuta)kui vibratsiooniväljad sobivad.

Selgitame tervislike magamis suundade ja aktiivseid õppimis, töötamis suundade vajalikkust. Räägime tervislikest seksuaalsuhetest, sest 70% abielusid lahutatakse seksi sobimatuse tõttu maailma statistika andmetel.

Suhelda tervendamise eesmärgil saame inimestega kellega intuitiivvibratsiooniväli sobib. Tervendamist alustame  tervenejale sobival päeva, kuu ja taevakehade seisule vastavalt. Rahvatark ja hobutark Johannes Suido Siilak tel. 56 887 298 email: pendeljahobune@gmail.com ja staaziga massöör Jüri Tambet Tuvike 507 1356

Osalustasu  8 eurot

—————————————————————————————————————————————————-

18. jaanuar kell 17.30 – 19.00 Peeter Liivi loeng “SILMAD TERVEKS JA SÄRAVAKS”

841133_645568715504439_645085476_o

Kas tahad taastada oma silmanägemist mõne vähese nädala või kuuga? Sellel loengul saad selleks vajalikku teavet ja harjutusi.

Miks loobuda prillidest ja läätsedest?
Profülaktiliste silmaharjutuste vajalikkusest kaasajal
Vaegnägemise füsioloogilistest ja psüühilistest põhjustest
Silmalihaste üldharjutused
Silmade lõdvestusharjutused
Teravustamise harjutused lähedale ja kaugele
Valgushingamine läbi laugude
“Vähemnägevate prillide” rakendamine
Millal harjutada?
Õlavöö. pea jt kehalisi harjutusi silmanägemise taastamiseks
“Teleskoopnägemise” ja “mikroskoopilise nägemise” saavutamisest
“Särav silm” läbi eneseväestamise
Aukudega prillide kasutamine (võimalusega soetada)
Loodusravikompleks toeks silmaharjutustele
Ninakann abiks näoõõne puhastamisel

Osalustasu 5€

—————————————————————————————————————————————————-

Kontsert “Detsembrikuu hetked kromaatiliste kanneldega” 21.12 kell 16.00 Tartu Loomemajanduskeskuses.

Õigem

Kromaatiline kannel on Eestile ainuomane pill. Ka Lätis, Leedus, Soomes ja Venemaal mängitakse seda tüüpi pille, kuid nende ehitus, nimetus ja mängustiil on meie omast erinev.

Kromaatilisele kandlele on keeled peale asetatud kromatismi põhimõttel, st. tal on olemas ka pooltoonid (nagu klaveri mustad klahvid). See võimaldab mängida igasugust muusikat. Kromaatiline kannel tänapäevasel kujul on välja töötatud 1953 aastal pillimeister Väino Maala poolt.

Hedi Viisma, on lõpetanud G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Soome Sibeliuse Akadeemia magistratuuri kromaatilise kandle erialal. Ta on õpetanud seda pilli EMTA-s ja on viimasel ajal doktoriõpingute raames esinenud soolokontserditega paljudes maades. Sel kontserdil esitab Hedi klassikute loomingut (Debussy, Ravel, Pärt, Albeniz).
Külli Org, õppis kromaatilist kannelt G.Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis, seejärel rahvamuusikat TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, kus lõpetas ka hiljuti magistriõpingud muusikaõpetaja erialal. Külli esitab omaloominguliseid palu, mis on inspireeritud eesti pärimusmuusikast. Koos mängitakse ka rahvamuusikat, jõululaule jm.

Osalus 10/8 € kohapeal.

—————————————————————————————————————————————————-

7. detsembril kell 11.00 Vanemuise 48 Kalju Paldis “Määratleme pendli kaasabil oma tervisele õiged raviviisid ja ravimid”

Selles koolitusprogrammis õpime pendli kaasabil analüüsima ja tervendama oma füüsilist ja vaimset tervist. Selle tegevusega saavad hakkama ka need inimesed, kes enne pole pendli kaasabi kasutanud. Pendel on üks vahendajatest, kes oskab suhelda meie teadvuse ja meile nähtava maailma vahel. Ta aitab kiiresti lahendada probleeme, mis on tekkinud meie sisemaailmas. Pendel aitab leida vastuseid, kuidas suhelda ja ravida oma keha.Tema kaasabil saame kinnituse oma mõtetes antud vastustele. Selline tegutsemisviis loob kindluse, et tehtav ravi on õige. Pendel võimaldab: Määrata 100 protsendilisel skaalal meile vajalike taimseid ja muid ravi vahendeid; Avastada, kus tasandil haigused asuvad ja mis neid põhjustavad; Määrata, missugused taimsed või tööst“uslikult valminud tabletid meie keha tervendavad; Julgete liigutamiste abil muuta teatud ravimid meile tõhusateks abilisteks; Avada meridiaanseid energiaid; Veel palju huvitavat, mida saame oma tervise uuringutes kasutada.

Koolitus kestab koos praktiliste tegevustega 3,5 tundi. Kogu teemakäsitlus on nähtav ekraanil slaidiprogrammina. Koolituse läbiviijaks on selle alaga 12 aastat tegelenud Kalju Paldis.

Osalustasu 15 € on makstav kohapeal. Hind sisaldab pendli kaarte ja teisi vajalikke abivahendeid. Kaasa tuleks võtta oma pendel ja mõned ravimid (kas looduslikud või keemilised preparaadid) Kohapeal võimalik soetada terava otsaga pendel (3€), mis on väga hea just analüüsiks

—————————————————————————————————————————————————-

Pendli algõppe kursus – juhendaja Kalju Paldis

3 novembril kell 11.00- 15.00 Tartus, Vanemuise 48

Pendlikursus inimesele, kes soovib pendli kaasabil infot universumi avarustest omale tuua.Inimene oma teadvusega on kasutanud pendlit juba sajandeid. Eestlastel on alati olnud huvi, kuidas oma teadmiste välja suurendada. Milles seisneb edukas pendlitöö? Nutika inimese käes võib pendel olla tööriist ja abivahend, mille abil saab enda maailma muuta terviklikumaks ja luua side teadmiste ja oma Kõrgema Mina vahel!

Pendel aitab meie küsimustele vastuseid saada. Võttes kätte selle füüsilise mõõteriista, saame tema kaasabil kiiresti vastuseid infoväljadest. Suheldes infodega, vajame kinnitust oma vastustele. Selleks on olemas mõõtekaardid, et oma vastuseid kontrollida.

Kogemustega ja diplomeeritud pendliõpetaja Kalju Paldise poolt koostatud programm lihtsustab arusaama pendlist kui ühest abilisest infoväljadel liikumise uurimisel.

Pendlikursuse põhiteemad on:

 • pendli tööpõhimõte; temaga kontakti loomine
 • milliseid küsimusi esitada ning kuidas neid sõnastada
 • kuidas puhastada ja laadida pendlit
 • kuidas mõõta toiduainete kasulikkust enda organismile
 • kuidas määratleda oma kodus olevaid energiaid (positiivseid ja negatiivseid alasid)
 • lühidalt maakiirgustest ja kuidas neid pendliga avastada
 • lisaks muud teemad, mis seotud pendli kasutamisega.
 • teeme erinevaid mõõtmisi (praktilised tööd)

Kursuse maksumus 15 € (lisaks saab soetada pendli, pendli ja mõõtekaardid 5€ eest). Palun eelnevalt registreeruda www.energoman.ee, tel 5018260 või www.helisevsonum.ee.

Olete oodatud!

—————————————————————————————————————————————————-

Südame Tarkuse Päevad 2013

Sellel aastal toimuvad juba viiendat korda järjest, 19.-20. oktoobril 2013 kell 10-18 Tartus, Vanemuise 48.

Südame Tarkuse Päevad on loodusteraapiaid, tervislikku eluviisi, loodust ja alternatiivmeditsiini väärtustav sündmus, mis on saanud üheks traditsiooniliseks sündmuseks sügiseses Tartus.

rek.130x90mm

Sel nädalavahetusel kuuleme ja kogeme enda ümber inimesi, kellele on looduse poolt kaasa antud tervendamise võime. Samas on ka neid, kes läbi erinevate vaimsete praktikate on ise jõudnud nii kaugele, et oskavad tervendada nii ennast kui teisi. Tunnetades emotsioonide ja füüsilise keha harmoonilist kooseksistentsi ja üksteisest sõltuvust, saab iga inimene oma vaimse ja füüsilise tervise heaks palju ise ära teha.

Loe  Südame Tarkuse Päevadest lähemalt SIIT!

—————————————————————————————————————————————————-

Loodusliku tervendamise päev Piusa liivanõlvadel ja müürmägede kallastel 24. august 2013.

Reet Priiman

Piusa_liiv

Päev algab Piusa liivakarjääri nõlvadel, teatud paigus, kus leian, et paikkonna geofüüsikaline ja päikese (ka kosmiline?) mõju on tugev.
Tundub, et need mõjud ei ole ühed ja samas kohas alati püsivad, vaid muutuvad vastavalt geofüüsikalistele tingimustele.
Kuidas siis päikesekiirgus, vihm, niiskus, õhurõhk,jms., ka kuu faasid (gravitatsiooni mikronihked) mõjutavad ränikristalle, mis liiva peamine koostisosa?
Kas liiv aitab parendada teatud organismi vaegusi? Kuidas ja milliseid? Lühike ülevaade sellest, proovime praktiliselt järgi, kas tunnetame ürgse looduse kaja meie rakkudele?
Vestame sinisavist, ja selle mõjust liigeste reumaatiliste põletike puhul, mida teadsid meie esivanemad sajandeid tagasi.

Viibime Piusa jõekaldal olevatel müürmägedel. Millest pajatavad Devoni ajastu liivakivi paljandid? Teeme keskendumise harjutusi ja kujustamisi…sulistame Piusa jõe vees, kui ilm sobiv. Peame katuse all pikniku sidudes viimase ürituse temaatikaga ühtuva õpiõue uuema teaduspõhise kallakuga vestlusega. Küsime ja vastame, arutame ja avaldame arvamusi looduslikust tervendamisest, jms.

Huvilistel osaleda ürituses soovitan enne õpiõue päeva Piusal põgusalt läbi vaadata: http://www.keskkonnaamet.ee/kkk/Piusa_joe_urgoru_MKA_KKK_2010_2019.pdf
———
Haanja kõrgustikult laskuv Piusa jõgi on eriti tormakas ligi 15 km pikkusel lõigul, mis algab Vahtseliina ordulinnuse varemete juurest. Jõe langus on siin kohati 7-8 meetrit kilomeetri kohta, mis Eesti oludes erakordne. Kesk-Devoni liivakividesse sööbinud org on ebasümmeetrilise profiiliga: oru paremkallas on enamasti järsem, siin kohtame arvukalt liivakivipaljandeid. pikemalt saab lugeda: http://www.maaturism.ee/index.php?id=tasub-vaadata&sid=238
—–
Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala asub Võru maakonnas Vastseliina ja Meremäe valla territooriumil. Kaitseala pindala on 1237 ha

Kaitseala ajalugu ulatub 1962. aastasse, mil kaitse alla võeti Piusa jõe ürgorg ja selle kallaste Devoni liivakivipaljandid (nn müürid). Praegused piirid aastast 1997. Hiljem võeti kaitse alla ka Piusa jõe ürgorus kasvavad metsa- ja niidukooslused. Kaitsealal on üks sihtkaitsevöönd – Härma sihtkaitsevöönd, ja üks piiranguvöönd – Piusa jõe ürgoru piiranguvöönd.

http://et.wikipedia.org/wiki/Piusa_j%C3%B5e_%C3%BCrgoru_maastikukaitseala

Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast kl. 10.00 Kui Sul ei ole transporti, aga on soov tulla, anna palun teada. Kui Sinu autos on vabu kohti, anna samuti teada. Võib tulla ka otse Piusale.

Osalustasu 10€. Palun eelnevalt registreeruda info@helisevsonum.ee,tel. 5035599 või siinsamas kodulehel

Kohtumiseni!

—————————————————————————————————————————————————-

Õpiõue päev Elva lähistel loodusradadel: “Mida pajatab meile maapõu?” 10. august 2013!

Reet Priiman

img_3198

Õpiõue päev algab Vapramäelt, edasi suundume Peedule ja Illi metsa loodusradadele. Selline maršruut on sobilik vaid väikeste autodega läbimiseks.
Jalgsi käimist on ca 5-6 km, kus peamine rõhk on suunatud looduse eri paikade tunnetuslikule tasakaalustavale aspektile.
Mida selle all mõelda? Sellest siis õpiõu vestabki koos väga erinevate looduse enda poolt ‘näitlikustatud’ kohtadega milliseid välja valitud radadel leidub ohtralt.

Kas maapõu ‘edastab’ meile oma erinevaid olekuid ja kuidas oskame me neid olekuid märgata? Kas eri paikondade mõju inimese kehale ja vaimule oleneb paljuski inimese enda organismi eripärast ja teadlikkusest? Teeme väikese küsitluse kohtades, millede looduslik magnetväli on teadusaparatuuriga (magnetomeetriga) mõõdetud selle aasta juuli alguses TTÜ õppejõu, doktorant Tarmo Koppeli poolt.

Millised energo-informatsioonilised maatriksid on maapõues peidul…kas ainult maapõue looduslik magnetväli on see, mis avaldab teatud mõju inimesele või on ka midagi muud?  Vestame sellest kvantfüüsikalisest aspektist, footonite põimumisest, määramatuse printsiibist ja sellest kas objektiivne reaalsus on ikka olemas, või on olemas vaid inimaju arengule vastav relatiivne objektiivne reaalsus?

Kõige muu kõrval ärgem unustagem tervist ja reipust, tasakaalustatust looduse rütmidega. Selle edendamiseks ja nautimiseks laskume visualisatsioonidesse, keskendumistesse, et kuulata, mida metsadel ja veesilmadel meile on pajatada.

Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast kl. 10.00 Kui Sul ei ole transporti, aga on soov tulla, anna palun teada. Kui Sinu autos on vabu kohti, anna samuti teada. Võib tulla ka Elva raudteejaama kell 10.30.

Osalustasu 10€. Palun eelnevalt registreeruda info@helisevsonum.ee,tel. 5035599 või siinsamas kodulehel

Kohtumiseni!

—————————————————————————————————————————————————-

Luke mõisaparki loodusmärke avastama 6. juulil 2013

Luke mõisapargis 2012 aastal

Loodus on täis erinevaid märgiseid. Need märgised loovad meie ümber harmoonilise keskkonna ja pakuvad meile palju infot. Kui märkaksime nende sõnumit, siis on võimalik läbi nende saada endale nii sisemine kui ka väline rahulolu, tervenemine, oma mõtetele selgus ja palju muud. Iga inimene võib tunnetada ära selle, mida ta neist märkidest tahaks leida.
Et taas avastada ja leida neid loodusmärke, millest oleme tihti mööda kõndinud, kutsume teid loodusesse, kus need hästi esile kerkivad. Neid märke on looduses kõikjal, kuid on ka selliseid kohti, kuhu loodus oleks nad nagu ühte kohta kokku paigutunud. Üheks selliseks kohaks on Luke mõisapark.

Kohalik giid annab ülevaate mõisa ajaloost. Omapoolse seletuse annab loodusetundja, pendlimees Kalju Paldis. Ta näitab ja seletab lahti loodusmärkide nägemused, jagades seeläbi nõuandeid, kuidas neid kohaväljade energiad oma elus rakendada.

Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast kl. 10.00 Kui Sul ei ole transporti, aga on soov tulla, anna palun teada. Kui Sinu autos on vabu kohti, anna samuti teada. Võib tulla ka otse Lukele kell 10.30.

Osalustasu 14€. Palun eelnevalt registreeruda info@helisevsonum.ee,tel. 5035599 või siinsamas kodulehel

Kohtumiseni!

—————————————————————————————————————————————————-

Pendli algõpe kursus – juhendaja Kalju Paldis
5.juulil 2013 kell 18.30 Tartus, Vanemuise 19.

                                        

Pendlikursus inimesele, kes soovib pendli kaasabil infot universumi avarustest. Inimene oma teadvusega on kasutanud pendlit juba sajandeid.  Eestlastel on alati olnud huvi, kuidas oma teadmiste välja suurendada. Milles seisneb edukas pendlitöö? Nutika inimese käes võib pendel olla tööriist ja abivahend, mille abil saab enda maailma muuta terviklikumaks ja luua side teadmiste ja oma Kõrgema Mina vahel! Pendel  aitab meie küsimustele vastuseid saada.  Võttes kätte selle füüsilise mõõteriista, saame tema kaasabil kiiresti vastuseid infoväljadest. Suheldes infodega, vajame kinnitust oma vastustele. Selleks on olemas mõõtekaardid, et oma vastuseid kontrollida.

Kogemustega ja diplomeeritud pendliõpetaja Kalju Paldise poolt koostatud programm lihtsustab arusaama pendlist kui ühest abilisest infoväljadel liikumise uurimisel. Pendlikursuse põhiteemad on: pendli tööpõhimõte, temaga kontakti loomine; milliseid küsimusi esitada ning kuidas neid sõnastada?; kuidas puhastada ja laadida pendlit ?; kuidas mõõta toiduainete kasulikkust enda organismile?; kuidas määratleda oma kodus olevaid energiaid (positiivseid ja negatiivseid alasi)?; lühidalt maakiirgustest ja kuidas neid pendliga avastada; muud teemad, mis seotud pendli kasutamisega; teeme erinevaid mõõtmisi (praktilised tööd)

Kursuse maksumus 14 € (lisaks saab soetada pendli, pendli mõõtekaardid ja muud abivahendid 5€ eest). Palun eelnevalt registreeruda info@helisevsonum.ee, tel. 5035599 või siinsamas kodulehel. Olete oodatud!

—————————————————————————————————————————————————-