Helid

 Koolitused

Alates septembrist on Sul võimalus omandada kandlemänguoskusi:

  1. Väikekandlel (6-12 keelega diatooniline kannel)
  2. Rahvakandlel (viisikeelte ja kolme või viie duuriga kannel). Mängida saab vaid kindlates helistikus (tavaliselt A-duuris või G-duuris)
  3. Kromaatilisel kandlel (46 keelt) erineb teistest kandleliikidest selle poolest, et keeled on pilli peale asetatud kromaatiliselt (koos pooltoonidega) ja temaga saab mängida erinevat stiili muusikat mistahes helistikes.

Kui soovid tulla õppima, siis võta ühendust info@helisevsonum.ee või tel 5035599. Tunnid hakkavad toimuma Tartus, Gildi 3 teisel korrusel. Üks akadeemiline tund maksab 15€DSCN1281

Õpetaja Külli Org: Minu kandleõpingud algasid rahvakandlega Jõhvi Lastemuusikakoolis õpetaja Tatjana Tallermaa juures. Tallinna G. Otsa nim. Muusikakoolis sai minu õpetajaks Els Roode. Seal mängisin ainult kromaatilist kannnelt ja põhiliselt klassikalist muusikat. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias puutusin kokku erinevate kandletüüpidega nagu väikekannel, külakannel, Sepa-Vasja kannel jt. Õppisin esialgu rahvamuusika osakonnas  pilliõpetajaks ja folklooriõpetajaks, hiljem sai minust Haridusteaduse Magister muusikaõpetaja suunal. Olen õpetanud kannelt üle 20 aasta ja seda põhiliselt Võru Muusikakoolis.

Sel leheküljel (vasakul menüüs) saab tutvuda ka minu diplomitööga „Kromaatilise kandle väljakujundamine ja selle õpetuse algus Eesti muusikakoolides“ ja magistritööga “Kromaatilise kandle õpetus Eesti muusikakoolides”.