Teadvusest vana info kustutamine. Nipid kätega tervendamiseks

Meie teadvus on kui suur kompuuter, mis võtab vastu infot siit universumist, teiste inimeste poolt lausutud teadmistest, raamatutest jne.

Sõnadel ja mõtetel on energia, mis oma olemuselt on väga kõrge ja tugeva kiirgusega. Kui me selliseid energiaid pidevalt juurde oma teadvusse salvestame, siis ükskord tuleb piir. Piir selle suhtes, et me ei suuda enam uut ja praeguse hetke infot vastu võtta. Alateadvus hakkab meile saatma vastuolulisi signaale ja me ei suuda eristada, misssugune info praegu meiega kõneleb. Sellised olukorrad on just praegu meie teadvust hakanud vaevama ja tunneme, et midagi toimub meie teadvuses. Aga mis täpselt, seda raske seletada.

Kuidas seda vana infot oma teadvusest kustutada, selleks jagab K. Paldis lihtsaid nippe. Kustutades oma teadvusest vanad mõtted, käsud jne., teeme ruumi uute teadmiste ammutamiseks.
Kätega tervendamine ja haigete kohtade äratundmine kehal on vana teadaolev ravimisviis. Meie käed omavad väga tundeküllast energiat, oskavad anda meile teavet kehas toimuva kohta. Käte suunamine kehale ja sealt info saamine on igale inimesele jõukohane, kui vaid soovime sellesse pühenduda. Kalju Paldis oma varasemates loengutes on juba tõestatud, et kätega veele energia lisamine on jõukohane väga paljudele inimestele (90% inimestel see võime olemas).

Samuti on võimalik kätega tunnetada ära takistused kehal – ehk siis haiged kohad. Selleks on vaja enda sisemist usku ja tahtmist sellega tegelema hakata.

Tuuakse näiteid, kuidas oma käsi suunata kehal ja leida kehasisemusest energiapunktid, mille abil saame tervendada oma keha nii füüsilisel kui ka eeterlikul tasandil.