Šamanism

Šamanism on eelkõige isiklike teadmiste kogumise ning nende abil tegutsemise süsteem.

Juttu tuleb teemadel: šamaanirännak, šamanism ja teadvuse seisundid, väeloomad, väega harjutamine, kahjuliku väe eemaldamine jne.

Šamanism on loomulik ja praktiline olemise viis, see on südamega kulgemise tee. Läbi erinevate šamaanlike praktikate ja kogemuste on võimalik jõuda oma tõese spirituaalse olemuseni. Lastes Vaimul end juhtida, võib omandada võime näha ja tajuda rohkem kui tavapärase elamise puhul.
Šamaanirännakute kaudu on võimalik vabaneda kõigest, mis ei lase meil normaalselt elada. Šamaanirännak võimaldab kogeda teistsugust vaimsust. Ülitaju aitab mõista, et kõike ühendav maailmavaim on nähtamatu – ja seda nii peenmateriaalses kui ka füüsilises tegelikkuses. Elu on kõiges. Elamiseks on palju võimalusi ja inimene olla on vaid üks neist.
Tundes end osakesena Loodusest ja olles selle olemise vorm, on meie kohuseks õppida tundma ja hoidma seda, mis meid ümbritseb. Ka iseennast, sest kui inimene ei tunne oma olemust, ei suuda ta õigesti tajuda ka ümbritsevat.

Meis kõigis on terviku ilu ja vägi, me kõik areneme oma kogemuste läbi. Need, kes arendavad oma loovust ja sisemist harmooniat, neil tekib paratamatult soov pöörduda algse looduslähedase eluviisi ja esivanemate pärilike teadmiste poole, tuues sellega esile tervikliku looduslähedase maailmakäsitluse, milles tunnetus, teadmised, müstitsism ja igapäevaelu on tihedalt seotud ja täiendavad üksteist.