Psühhosüntees – olemise teadlik programmeerimine

Oleme inimkonna arengu kriitilises punktis. Kui praegu vastutusest kõrvale hoiduda, on oht suunduda rajale, mis ärkvele tulles sobimatuks osutub.

Olukorras, kus iga müügimees arvab teadvat, mis  minu jaoks hea võiks olla, on eriti oluline enda Mina leidmine ja teadvustamine ning sidumine tervikuga.

Viimased sõnad võtavad hästi kokku mõiste PSÜHHOSÜNTEES olemuse.

Veidi täpsemalt öeldes on psühhosüntees:

1. Psühholoogilise arengu ja Mina-tunnetuse meetod nendele, kes on otsustanud olla oma elu peremeheks.

2. Meetod psühholoogiliste häirete raviks, kus probleemi põhjuseks on keerukas konflikt teadlike ja alateadlike jõudude vahel. Probleem võib tuleneda ka kriisidest, mis tihti eelnevad Mina-tunnetusele.

3. Integraalse hariduse meetod, mis soodustab võimete arengut, aitab avastada ja realiseerida oma tõelist vaimset loovust ning kujundada välja kiirgav ja tegus isiksus.

Ja praktilises elus on tegemist olemise teadliku programmeerimisega lähtuvalt enda Kõrgemast Minast.

Väikese teoreetilise ülevaate järel arutleme vaatleme võimalusi, kuhu me inimkonnana teel võime olla  ja teeme mõned asjakohased praktilised harjutused.

Kogemust aitavad rikastada lühikesed videolõigud, rakubioloog dr. Bruce Liptoni visioonid ja psühhoterapeut Rob Williamsi alateadlike uskumuste muutmise tehnika (PSYCH-K)  tutvustus.