Muusikateraapia

Mis on muusikateraapia ?

Muusika ja helide mitmekesist mõju on kasutatud tervistava vahendina juba iidsetel aegadel.
Tänapäevasele muusikateraapiale pandi alus alles pärast II maailmasõda USA-s, kust see on aastakümnete jooksul jõudnud Euroopasse ja 1980-l aastatel ka Eestisse.
Muusikateraapiale on omistatud mitmeid keerulisi definitsioone, üks lihtsamatest võiks kõlada järgmiselt: see on kliendi vajadustest lähtuvalt eesmärgistatud ja planeeritud raviprotsess, mille puhul klient (rühma puhul kliendid) ja terapeut suhtlevad omavahel peamiselt muusikaliste vahendite abil ja kaudu.

Soovin muusikateraapia teemat tutvustada rühmatöö vormis, et praktiliselt näitlikustada mõnda muusikateraapia meetodit.
Muusikateraapia kuulub loovteraapiate valdkonda, seda peetakse nii multimediaalseks kui kommunikatsiooni teraapiaks. Seetõttu ootan osalejate valmisolekut nii iseendasse vaatamiseks kui ka aktiivseks suhtlemiseks: kuulame ja räägime muusikast, joonistame ning väljendame seda mõnel instrumendil; otsime tehtule tähendust ja iseennast selles.
Seejärel ühendame praktilise osa teooriaga: milliseid muusikateraapilisi lähenemisteid läbisime ja milliseid meetodeid veel muusikateraapias kasutatakse ? Muusikateraapia kui psühhoteraapia ja selle etapid. Püüan samuti anda ülevaate erinevatest muusikateraapia liikidest ja nende võimalikest kasutamisvaldkondadest. Puudutan üldisi seisukohti muusika toimest inimese psüühikale ja kehale.

Malle Luik