Looming ja selleks vajalikud seisundid

Teeme sissejuhatuse pikemale süvakursusele ja vaatleme järgmisi teemasid:
SÕNADE JA TÄHENDUSTE PSÜHHO-ENERGOINFORMATSIOONILISED ASPEKTID

1) Tähendusruumide üldised kontseptsioonid.
2) Tutvumine tähtede taga asuvate energoinformatsiooniliste ruumidega.
3) Helilis-täheliste kombinatsioonide valimine nii kogu füüsilise keha kui ka tema erinevate osade, organite ja inimese muude energeetiliste struktuuride transformeerimiseks.
4) Raskused helide, tähtede ja semantiliste energoinformatsiooniliste ruumide vaheliste algsete seoste otsinguil.
5) Sõnade loomine arvestades nende energeetilist mõju psüühikale.
6) Helide, sõnade, meloodiate ja tähenduste koostoimel sündiva loomingu põhimõtete omandamine.
7) Inimese keha ja energeetiliste struktuuride ettevalmistamine individuaalseks luuleloomeks.
8) Komplekside kõrvaldamine isiklike loominguliste võimete kasvatamise kaudu.
9) Meetodid kaootilistest mõtetest «väljahäälestumiseks»; heliliste ja semantiliste ruumide haardest vabanemine.

HELI -ENERGOINFORMATSIOON
1) Hääleorganite puhastamise psühhoenergeetilised võimalused, eesmärgiga suuta tekitada puhtamaid helisid.
2) Inimese energeetiliste struktuuride ettevalmistamine suurema võimsusega heliliste voogude läbilaskeks.
3) Keha ettevalmistamine puhtamas diapasoonis helindamiseks: erinevate kehaosade, füüsiliste süsteemide läbihelisemine.
4) Keha erinevatele piirkondadele optimaalselt sobivate helide individuaalne valimine; keha erinevate piirkondade jaoks kohandatud individuaalsete meloodiate tasandile sisenemine.
5) Inimese keha ja psüühika probleemsete osade ja piirkondade tuvastamine heli vahendusel.
6) Isiklike psühholoogiliste probleemide harmoniseerimine heli vahendusel.
7) Pealetükkivatest meloodiatest ja kaootilistest helidest vabanemise vahendid.
8) Vahendid helilistest informatsioonilis-energeetilistest ruumidest väljumiseks.
9) Kujutava kunsti loomeprintsiibid.
10) Looming ja innovatsioon.