Loodusega kooskõlas elamine

Lektor Errol Vares on sõna otseses mõttes looduslaps, kes tunnetab elu ja omandab teadmisi läbi looduse, vesteldes taimede-, lindude- ja loomadega. Ta on omaks võtnud šamanistliku maailmakäsitluse.

Šamanism on loomulik ja praktiline olemise viis, see on südamega kulgemise tee. Läbi erinevate shamaanlike praktikate ja kogemuste on võimalik jõuda oma tõese spirituaalse olemuseni. Lastes Vaimul end juhtida, võib omandada võime näha ja tajuda rohkem kui tavapärase elamise puhul.
Tundes end osakesena Loodusest ja olles selle olemise vorm, on meie kohuseks õppida tundma ja hoidma seda, mis meid ümbritseb. Ka iseennast, sest kui inimene ei tunne oma olemust, ei suuda ta õigesti tajuda ka ümbritsevat.

Meis kõigis on terviku ilu ja vägi, me kõik areneme oma kogemuste läbi. Need, kes arendavad oma loovust ja sisemist harmooniat, neil tekib paratamatult soov pöörduda algse looduslähedase eluviisi ja esivanemate pärilike teadmiste poole, tuues sellega esile tervikliku looduslähedase maailmakäsitluse, milles tunnetus, teadmised, müstitsism ja igapäevaelu on tihedalt seotud ja täiendavad üksteist.

Kuidas siis tunnetada ja mõista Loodust? Võibolla saate mõne vastuse Errol Varese loengus?! Olete oodatud!