Keskkonnateadlikkuse kõikne aspekt

1. Teadmised, maailmapilt, väärtushinnangud ja oskused neid rakendada ning geneetiline omapära kujundavad isiksuse tegutsemise areaali. Nagu laieneb Universum, nii ka laieneb (areneb tõusu või languse poole?) ka inimteadvus, on öelnud Stephan Hawkings – käesoleva ajastu kõige tuntuim füüsik.  Kui inimene soovib muuta, edendada oma elu teadlikumaks, paremaks, peab ta esmalt mõistma, kuidas igapäevane rutiin toimib ja tema tegemiste-mõtete ‘eluratas’ veereb…. On olemas mingid üldised põhimõtted millest on palju räägitud tuhanded aastad tagasi, näiteks Vedade lihtsas ja mõistevas keeles, millest jääb kõlama tõdemus, et muutudes ise me muudame ka maailma kas siis kitsamas või laiemas mõttes. Esimese loengu lõpus visualiseerime oma arengut, muutumist, eneseabi (tervendamist), eesmärgiga, et midagi meist nihkuks paremuse ja motiveerituse suunas nii füüsiliselt kui vaimselt.

2. “There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.” (Maailmas pole ei head ega halba, viimased kujundab mõtlemine) – Shakespeare.

Kas reaalsus on illusioon?  Ja kui on, siis kuidas end selles illusoorsuses kehtestada, et mõista ja realiseerida oma elu eesmärki, elada rõõmsalt südamerahus, olla terve?
Eksistents toimib läbi programmeeritud dünaamilise, vibreeriva harmoonia, informatsiooni, mis teostub läbi tekkimise ja hääbumise. Tekivad ja transformeeruvad galaktikad, sünnivad ja surevad tähed, areneb ja kustub elu…jne,

Harmoonia on programmeeritud kristallide struktuuri, igasse eluvormi, vahutavatesse mere lainetesse, inimesse, tema teadvusesse. Iga inimene on piltlikult väljendades Kosmilise Teadvuse holograafiline vorm. Meie teadvuses peegeldub Kõiksus, sõltumata, kas inimene seda ise usub või ei.

Tunnetades Kõiksuse Rütmi, hinge, emotsioonide ja füüsilise keha harmoonilist kooseksistentsi, ja üksteisest sõltuvust, saab iga inimene oma vaimse ja füüsilise tervise, ning eluga toimetuleku heaks mõndagi ise ära teha.Kuidas? Selleks esitan mõned mõtted ja võtted, mis minu poolt süstematiseeritud, katsetatud. Proovime.

Iga inimene on erinev, tema teadvuses peegeldub elu ja olemine just temale iseloomulikust aspektist  ja läbi saadava teave, mis on tegelikult kogemuste, teadmiste jagamine, kujundab inimene ise oma vaimse arengu, loovuse, tõdemused ja veendumused.

Etteaste seondub loodusteaduslike ja emotsionaalsete, kujundlike näidismaterjalidega
Reet Priiman.

Reet Priimani loengu üheks teemaks on ka kvantfüüsika ja seda järgmisel põhjusel: Paljud newagelased topivad seda kvantfüüsikat või selle osa – kvantmehhaanikat iga võimaliku asja seletuseks, aga paraku nad kõik selle teaduse põhitõdesid ei valda ja nii jääb nende  mitmetele tegudele ja juttudele posija aura manu, ning nad kahjustavad innovaatilise teaduse mainet.

Reet räägib selle  teadusharu  põhimõtetest ja seondab need vaatlejaga, teadvusega, rakkude tööga ja  holograafilis-fraktaalse kvantmaailmaga (universumiga), toetudes teadusfaktidele ja tehes ise siis neist järeldusi. Ta ütleb, et suurim eksimus on, et  kõiki kvantolekuid seostatakse üksteisega, tegemist on aga  siiski põimumisega, (lõimumisega) - inglise keeles ‘entanglement’ - kindlate parameetrite ja olekute ühtelangevuse  puhul.