Eneseavardamise põhiprintsiibid ja seaduspärasused

See on praktiline loeng enesearendamise protsessi põhilistest seaduspärasustest ja printsiipidest, enesesse teadlikkuse, teadvuse seisundite juhtimise vundamendi ehitamisest.

Praegusel ajal on väga palju erinevaid enesearendamise koolitusi, erinevaid võimalusi oma võimete ja annete arendamiseks. Olen tähele pannud paljude inimeste juures ühekülgset annete ja võimete arendamist ning sellega seotud tagajärgi. See ajendaski mind enesearendamise teemat tasakaalustatuse olulisuse vaatenurgast käsitlema.

Erinevad anded ja võimed on seotud meie olemuse erinevate avaldumistega, moodustades elujõudude läbipõimunud terviku. Ühekülgselt mingeid omadusi arendades loome me enda sisse situatsiooni, kus elujõudude tervik on tasakaalust väljas ning mis hakkab avalduma erinevate kannatustena elus. Seetõttu pean mõningate enesearendamise protsessi seaduspärasuste teadmist ja rakendamist eluliselt kasulikuks.

Oma vaimse ja füüsilise tervise, elusündmuste tasakaalusolemise seisukohalt on äärmiselt oluline omada teatavatest oskustest ehitatud sisemist vundamenti, millele toetudes ja mida kasutades võime endas ohutult ning tasakaalustatult arendada, avardada, süvendada ükskõik mida, kohtuda iseendaga oma lõputuses.

Räägitav ja praktiseeritav põhineb 12 aasta jooksul enesearendamise laagrite ja koolituste läbiviimisel omandatud praktilistel kogemustel ja arusaamistel enesearendamisest, teadvuse avardamisest ning käsitleb süsteemselt järgnevaid teemasid.

  •  Mida on oluline ja kasulik teada, arendada ning osata nendel inimestel, kes on võtnud nõuks ennast süviti tundma õppida, oma teadvust avardada, samuti inimestel, kes tahavad lihtsalt rõõmu tunda elu lõputust paljususest.
  •  Milliseid abivahendeid olen kasutanud tajude ja kogemuste süvendamisel ning avardamisel.

Uurime tähelepanu „aparaadi“ toimimist ning juhtimist. Teeme harjutusi kehaprotsesside tunnetamise, tunnete tundmise ning mõtete jälgimise avardamiseks. Harjutame sisemiste triaadide(mõtte- tunde – kehaprotsesside tervikute loomist) ning tunnete – mõtete- kehaprotsesside üksteiseks muundamist.

Tõnu Talimaa