Energeetiline jooga. Tervise viis tasandit.

Energeetiline Jooga - võimaldab teil lühikse ajaga omandada oma keha sügava nautimise kunsti, tulemuseks oivaline tervis, kasvav elujõud ja valmisolek vaimseteks arenguhüpeteks.

Loeng koosneb lühikesest sissejuhatusest ja pikemast harjutuste osast.

Konkreetsemalt puhastame viibutuste-venituste abil liigesed ja selgroo, pehmendame lihased (mis aitab vältida traumasid), käivitame vastavate harjutustega korralikult teise (diafragma) ja kolmanda südame (kapillaarid), viime välja toksiinid keha eri osadest, avame-puhastame meridiaanid (kõrvaldades neist “blokeeringud”), vitaliseerime eneseväestamisharjutuste abil oma keha, luues endas hea, psüühilisest tõusumõõnalisusest vaba toonuse ja pannes voolama “nektari kehas”, tasakaalustame-harmoniseerime (sh läbi paarisjooga) kehaenergiad, aitame leida läbi enesejagamiste südamesõpru, tugevdada-süvendada sõpruskondi jms.

Kohtumine Energeetilise Joogaga on sellisena väga mitmekesine, rütmikas, üllatusterohke, samas märkamatult voolav  ja sellisena võimsalt elustav, ühendades mitmete metoodikate (tai chi, chi kun, autogeenne treening, hatha.jooga, kontaktimprovisatsioon, juhitud kujutlus, body lounge, body work, suhtlemismängud jms) ja traditsioonide (Hiina meditsiin, ajurveeda jt) tarkusi ja praktikaid. Igakord on ka uusi harjutusi, teadmisi, mänge…

Tervise viis tasandit - loeng annab ülevaate holistlikust lähenemisest tervisele selle viiel tasandil: kehalisel, energeetilisel, mentaalsel, spirituaalsel ja sotsiaalsel.

Füüsilise tervise vallas kaardistame toitumist, liikumist, karastamist, und (magamist), (õiget) vee joomist, tervislikku ajataju, sünteetikat olmes, kaitset mitmesuguste kahjumõjude vastu (E-ained  toidus, elektromagnetväljad keskkonnas jms).
Energeetiline tervis tähendab oma kehaenergiate tundma- ja valitsemaõppimist ja seekaudu vitaalsuse, loovuse, terveoleku hüppelist tõusu, psüühika tõusu-mõõnalisuse ületamist, seksuaalkogemuse süvenemist, liikumist „igavese noorus” sihis jms.
Mentaalne tervis tähendab tuumuskumuste, põhihoiakute, -harjumuste muutmist meile vajalikus suunas.
Spirituaalne tervis tähendab mh vaba ligipääsu meid puhastavatele-ülendavatele seisunditele (inspiratsioon, eufooria, katarsis, (mini)ekstaas) eeskätt läbi kunsti, teaduse, religiooni ja müstitsismi vahendite.

Sotsiaalne tervis tähendab valmisolekut vastastikku arendavaks lähisuhteks, südamesõpruseks, ühinemiseks mõne meelepärase sünergilise arengurühma, (majandusliku) kogukonna „emotsionaalse hõimuga”.

Võimalus osaleda Tervise Kaardistamise individuaalkonsultatsioonidel nimetatud viies lõikes.