Bioinformaatika. Eluedu valitseja mantika

Kui Sulle meeldis ja Sa said asjalikku kasu kohtumisest Dr V. Viljasooga teemal “Eluedu valitseja”, siis oled oodatud sellele järge kuulama. Dr V. Viljasoo räägib seekord oletatavast kunstist tulevikku mõistatada ja “Jumalate” või “Saatuse” otsust teada saada. Sellel kohtumisel saad teada, mis on mana ja manamisvõime omamine.