Tõnu Talimaa

t6nu
Kõrgharidusega agronom. Mõistmised hakkasid tulema, kui kohtusin Sergei Strekaloviga.
See juhtus, 1996 aastal, kui Sergei viis Tallinnas ekstrasenssidele ja professionaalsetele tervendajatele läbi hiilerlikku, aura tasakaalustamise seminari ning tutvustas oma maailmanägemist. Avastasin tol ajal enda jaoks, et tema poolt loodud filosoofilis – praktiline süsteem “Mängud Maailmades” on lähedane shamanistlikule, täpsemalt tolteekide ja maiade maailmanägemisele, olles samal ajal väga hästi sulandatud tänapäeva psühholoogia kui ka igapäevaelu konteksti. Ta tegi mulle ettepaneku osaleda ka muudel seminaridel. Sellest ajast olen Sergei kaasrändur ja õpilane.
Ta pühendas mind ja veel paljusid õppidasoovijaid regulaarsete kohtumiste ja rännakute ajal oma teadmistesse ja oskustesse, mis puudutasid paljusid valdkondi.

Tekkis mõistmine — sotsiaalses ja isiksuslikus plaanis on seda kõike vaja selleks, et oleks võimalik edukalt toime tulla oma sisemaailmaga, et arendada oskusi – kuidas luua avatusel ja mõistmisel põhinevaid inimsuhteid kodus ja tööl, et osata eesmärke püstitada ja neid siis saavutada, et seada oma seisundeid, suhteid, tegemisi nii, et nendest oleks kasu ka meid ümbritsevale maailmale.

Veel olulisem on aga see – kõiki neid oskusi , õigemini nende kaudu igapäevaelus saadud isiklikke kogemusi , on vaja selleks, et süviti mõista ja taibata ISE OLEMIST, et kogeda vastust küsimustele KES MA OLEN, KUST TULEN, KUHU LÄHEN. Nendest kogemustest sünnivad ELU taipamisse omakorda täiesti uued mõõtmed.

Minu elu üheks läbivaks jooneks on olnud oma teadmiste ja kogemuste kõige erinevamates vormides edasiandmine..
2000-st aastast hakkas TT läbi viima vestlusringe ja seminare.

Minu jaoks on viimane variant võimaluseks saavutada sisemine ja väline terviklikkus selle elu jooksul.
2. Olen veendunud, et minu teadmised, kogemused ja oskused on igapävaelu seisukohast kasulikud ka teistele ja aitavad kaasa erinevates elusituatsioonides oma sisemaailmaga edukalt toime tulla Seminaride läbiviimine on huvitav, vaimset, emotsionaalset ning kehalist väljakutset ja rahulolu pakkuv tegevus.