Reet Priiman

reet

Reet Priiman, PhD – keskkonnateaduste õpetajate-spetsialistide täiendkoolituse õppejõud aastast 1994 kuni praeguse ajani. Enne seda töötas insener-keemikuna, noorem- ja peale dissertatsiooni kaitsmist vanemteadurina tollases TA Keemia Instituudis; vanem- ja juhtteadurina Tartu Ülikooli füüsikaosakonna keskkonnafüüsika laboris ning füüsikaosakonna geofüüsika kateedri õppejõuna ja keskkonnafüüsika- ja keemia õppetooli juhataja-professorina Maaülikoolis.

Elva Väikese Väeraja idee autor. See terviserada on tunnistatud Elva aasta teoks 2008.
Käesoleva ajal Energo-Nature, Keskonnateadlikkuse ja Tervise Edendamise klubi lektor-konsultant ning ühiskondlik teadusjuhendaja keskkonnateadlikkuse alal.

Pea igal kevadel läbi viinud 5 -10 päevaseid õppepäevi- sariloenguid õpiõue meetodil õpetajatele spetsialistidele; 2008 a. Itaalia Alpides ja Aadria mere äärsetes Bosea koobastes (kus keskkonna ja mikrokliima uurimisi tehakse EL toetusel), Damanhuri ökokülas, jt. Eelnevatel aastatel kaks korda Inglismaal, Austrias, Norras, Rootsis, Soomes, Tšehhis, Leedus, Ahvenamaal, jt. Igal aastal on olnud paar-kolm õppepäeva Eesti eri paigus. Spetsiaalselt keskkonnateadlikkuse edendamise alaste loengutega esinenud mitmed aastad tagasi paar korda Rootsis, kord Soomes ja Leedus ja sageli Eestis.

Trükis avaldatud üle 150 publikatsiooni. Huvitub loodusteaduste filosoofiast ja Vedistlikest tekstidest. Reeda sooviks on kaasa aidata ühiskonna vaimsele arengule, et ca 10-15 aasta pärast oleks meil tervem ja õnnelikum kodanikuühiskond, mille arengut mõjutavad innovatiivse mõtlemisega inimesed, kes on õppinud tundma omi võimeid, omandanud uusi väärtushinnanguid, on kursis teaduse arenguga, oskavad omi võimeid ja teadmisi efektiivselt rakendada, on leidnud vastavalt oma kaasasündinud ja arendatud
võimetele optimaalse rakenduse ühiskonnas.