Malle Luik

Olen erialalt klaveriõpetaja/ muusikapedagoog/ koorijuht ja psühholoog. Lõpetanud H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli, Tallinna Konservatooriumi ja Tartu Ülikooli. Hetkel on käsil õpingud Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudi doktoriõppes. Uurimustöös keskendun muusikateraapia meetodite kasutamise võimalustele lapseea väärkohtlemise tagajärgede leevendamisel.

Olen aastate jooksul läbinud mitmeid lühi- ja pikaajalisi täiendkoolitusi psühholoogia/ psühhoteraapia, psühhiaatria ja muusikateraapia valdkonnas. Olulisematest võib nimetada õpinguid muusikateraapias (TPÜ kursus 1996-97, Stockholmi Kuningliku Muusikakõrgkooli koolitus1998- 2000, Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkooli Muusikateraapia Instituudi koolitus 2002- 2004, Tallinna Ülikooli koolitus 2005- 2006), psühhoteraapias (pere- ja lahenduskeskne teraapia, transaktsiooniline hüpnoteraapia) ja grupitöö meetodite alal (loovuse arendamise-, agressiivsuse vähendamise-, sõltuvuskäitumise vähendamise treeningud).

Töötanud olen klaveri/muusika- ja psühholoogiaõpetajana ning hiljem kooli- ja kliinilise psühholoogina. Viimastel aastatel praktiseerin peamiselt psühholoog – muusikaterapeudina vanglas.Tegelen ka vibroakustilise teraapiaga.

Põhitöö kõrvalt olen olnud psühholoogia- ja muusikateraapia lektor TÜ Õpetajate Seminaris (2000- 2007), koostööd teinud mitmete Eesti ühingutega ja organisatsioonidega (muusikateraapiat tutvustavad loengud ja rühmatööd).

Ilmunud on mõned minu artiklid uurimustöödest kooliõpilaste muusikaliste eelistuste kohta, isiklikust töökogemusest psühholoogina ja muusika- ning kunstiteraapia kasutamisest vanglas, samuti muusikateraapia arengust Eestis (Music und Gesundsein, Saksamaa).
Juhtimiskogemuse on andnud Alatskivi Kunstide Kool (1996- 98), MTÜ Avita (al. 1998), Eesti Muusikateraapia Ühing (2001 – 2005) ja kuulumine TÜ Kliinikumi eetikakomiteesse (2000- 2004).
Viimane meeldejääv erialane sündmus toimus septembris, 2010, Ankaras (Türgi ) toimunud NATO muusikateraapia- alasel rahvusvahelisel seminaril, kus tegin ka ettekande.