Enn Parve

parve
Olen lõpetanud Rakvere I Keskkooli keeltekallakuga.
Õppinud Tallinna Polütehnilises Instituudis (nüüdne TTÜ) Kaugõppeteaduskonnas töö kõrvalt tööstus- ja tsiviilehituse erialal ehitusinseneriks. Arhitektuurialased teadmised omandanud iseõppimise teel täiendkoolituste ja praksise läbi.

Töötanud insener-projekteerijana, töödejuhatajana, arhitektina, füüsilisest isikust eraettevõtjana, sisekujundajana, õppejõuna, omavalitsuses ehitusnõunikuna, hetkel vabakutseline geobioloog-arhitekt. Projekteerinud palkmaju Norra Kuningriiki, teostanud üldarhitektuurseid ja sisekujunduse projekte Läti ning Leedu Vabariigis, läbi viinud arhitektuurialaseid nõustamisi Soome Vabariigis, jne. Kõike eelnevat ka muidugi Eesti Vabariigis.

Läbinud kolmeaastased feng shui ja geobioloogia-kursused Tallinna Rahvaülikoolis, kus töötasin 6 aastat samade „erialade“ õppejõuna. Oman ka Baltic Dowsers Association`i poolt välja antud geobioloogi pädevusdiplomit.

Läbinud keskkonnateadlikkuse huvi- ja täiendkoolituse Tallinna Nõmme Noortemajas, mille tulemuseks Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi koolitusluba nr. 146 HM, reg. nr. 75016668 keskkonnateaduste alal (juhendajaks keskkonnateaduste õppejõud Ph. D. Reet Priiman).
Läbinud MTÜ Eesti Muinsuskaitse Seltsi kursused ja vastava tunnistuse pälvinud miljööväärtuslike elamupiirkondade säästva renoveerimise ja arhitektuuri alal.

Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli kursuste „Eesti kultuurilugu – müüdid ja tegelikkus“ läbimise järel omandanud koolitusloa nr. 2662 HTM (Haridus- ja Teadusministeerium).
Täiendanud teadmisi bioenergeetika ja bioinformaatika alal (juhendaja Dr. Viljo Viljasoo), joogapsühholoogia alal (juhendaja Ingvar Villido), ühtsusteadvuse ja kvantpsühholoogia alal (juhendaja Jaan Jääts).

Osalenud vabastava ja süvahingamise kursustel Dan Brule juhendamisel.
Lugenud Eesti Kunstiakadeemia Avatud Ülikoolis sisekujunduse õppetooli tegevarhitektidele kursust „Arhitektuuripsühholoogiast, vormigeomeetria bioenergeetikast ja inimesest tervislikus ruumis“.

Akadeemiliselt teaduspõhise MTÜ Geopaatia Selts asutajaliige ja juhatuse liige.
Rakvere linnavolikogu hariduskomisjoni ja majandus-planeerimiskomisjoni liige.
Osalenud ettekannetega arhitektuuri- ja keskkonnaenergeetikast 6 maakiirgusväljade ja keskkonnateadlikkuse rahvusvahelisel Seminaril Eesti ja Leedu Vabariigis.
Trükis ilmunud riim-mõtiskluste valimik „Kakskümmend kaks“, hetkel kirjastamisel keele-filosoofilise kallakuga raamatuke „Porkuni ja legendid elavad“.
Avaldanud ca 40-50 lühemat või pikemat artiklit tervislikust arhitektuurienergeetikast, teaduspõhise geobioloogia olemusest ja vaimsest kultuurist inimeses endas ajalehtedes „Virumaa Teataja“, „Virumaa Nädalaleht“, „Kuulutaja“; ajakirjades „Avanemine“, „Vertikaal“, „Tervendaja“, „Kodukiri“, „Naised“
Ühe hobina tegelen loodusfotograafiaga – esinenud 4 isikunäitusega Rakveres ja Lääne-Virumaa omavalitsustes.

Tunnetusteaduste Seminaris pakuksin pikemat loengut teemal „Tervislik kodu kehale, hingele ja vaimule“.
Sisu avamiseks lisan märksõnad: mütoloogia, Kuldlõike proportsioon, Püha geomeetria, geomantia, litopunktuur, energiasambad ja väeliinid (ka „sophos“-lines); Maa, inimese ja kodu hingamine, värvi- ja vormipsühholoogia, energo-infot kandvad kiirgusväljad, tervislikud ehitusmaterjalid, sümboolika (k.a. märgid, pildid, arvud, tähed), erinevate vaimsete arhitektuurifilosoofiate võrdlus, pärimusarhitektuur, jne. …

Kutsun teid kõiki koos mitte lihtsalt ehitama ilusat maja, vaid rajama heliseva Sõnumiga kodu, kus saaksite alati hingelise ühenduse oma vaimulise südame tarkuse Kojaga ehk siis Kosmilise Allikaga.

Enn Parve on “Helisev Sõnum” logo idee autor.