Kromaatilise kandle kujundamise lugu ja selle mänguõpetus Eestis

Sellist pealkirja kannab aastal 2005 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias valminud diplomitöö. See koosneb kahest peatükist.

Esimeses peatükis “Kromaatilise kandle kujundamise lugu” annan ülevaate esimestest teadetest, mis on seotud kromaatilise kandle ajalooga. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi arhiivimaterjalidele toetudes püüan nö. taastada kromaatilise kandle konstrueerimise kronoloogilist ajalugu, tuues välja kõige olulisema info kandle ehitusliku külje kujunemise kohta. Vaatluse alla tuleb kannelde tootmine Tallinna Klaverivabrikus, samuti tutvustan kandlemeistreid, kes on valmistanud kromaatilisi kandleid.

Teine peatükk on professionaalsest kandleõpetusest Eestis. Kuni 20. sajandi keskpaigani puudus Eestis kandleõpetus koolides, muusikakoolides jm. Mänguoskused omandati iseõppimise teel, õpetust jagati pillimehelt pillimehele. Kromaatilise kandle väljatöötamine ja kasutuselevõtt võimaldas mängida väga mitmesugust muusikat. Selle pilli mängimiseks oli vaja uut tüüpi mängutehnikat ja koolitust. Tekkis vajadus kandle professionaalse õpetamise järele seotuna teiste muusikaliste ainetega. Nii nagu pilli enda väljakujundamine võttis aega, on ka kandle mängutehnika aegade jooksul arenenud. Juttu tuleb nendest olulistest inimestest, kes Eesti professionaalsele kandleõpetusele aluse panid ja tänu kellele on kandlemäng saavutanud sellise kõrge taseme nagu see on 21. sajandi künnisel. Kromaatiline kannel on saanud võrdväärseks instrumendiks teiste pillide seas ja seda saab õppida ka Eesti kõrgkoolides.

Diplomitöö sisuga saab tutvuda SIIN!