Uuemat teadusvallast

Teadusajakirjade veebilehtede Top 10!

Vahest on huvitav teada, millised teadusajakirjade veebilehed on 2017. aastal tunnistatud mitmete sadade hulgast 20 parimaks. (R. Priiman)

The Top 10 Websites for Science in 2017

RealClearScience likes to take stock of all the terrific (and downright awful) science journalism and communication of the past eleven months, and examine who produces the very best. Out of the hundreds of blogs and websites which we monitor daily, these outlets rise to the top:

20.-11. Scientific American; Nautilus; The Conversation; Starts with a Bang!; National Geographic; BBC; Popular Science; Discover; Smithsonian; The Atlantic

And now for the finalists…

kümnes

10. Science coverage continues to diminish at major newspaper, but it is alive and well atThe Guardian. Their talented journalists dish out quality coverage of the latest research, with a particular penchant for archaeology. Moreover, their website hosts a lively blog section with articles on varied topics.

üheksas

9. At the beginning of the year, we wouldn’t have guessed that Gizmodo would make our top ten, but writers George Dvorsky, Ryan Mandelbaum, and Kristen Brown have done an incredible job communicating science to their readers with wonder and a healthy dose of skepticism, all while keeping Gizmodo’s usual hype in check.

kaheksas

8. ScienceNews has been in publication since 1922 (peruse their magazine archives for a fascinating trip back in time), and they’ve been steadfast in their dedication to disseminating the latest in science news completely and accurately. With a clean website and broad coverage across a spectrum of disciplines, what more could you ask for?

seitsmes

7.  NewScientist cracked last year’s top ten, and they make our list again this year because of their dependable coverage and keen eye for cool stories coming out of astrophysics.

kuues

6. Cosmos Magazine may come out quarterly in print, but its website is updated daily with concise, clearly-communicated content. Moreover, their writers regularly sniff out stories and studies we don’t see anywhere else. They make our list for the very first time.

viies

5. Live Science ranked fifth in our top ten last year, and they retain their position this year. Setting them apart is their ability to publish a plethora of succinct, accurate content each and every day. Live Science is almost like a Wikipedia for science. (Full disclosure:RealClearScience has a limited content sharing partnership with Purch Media, Live Science’sparent company.)

neljas

4. It’s been a few years since Ars Technica made our top ten, but they rolled straight to the top five in 2017 thanks to standout reporting from veteran science writers Eric Berger, Beth Mole, Annalee Newitz, and John Timmer. If you seek science coverage that’s smart and critical, look no further than Ars.

kolmas3Quanta Magazine tackles topics in the fields often hardest to decipher – mathematics, theoretical physics, computer science, and basic life sciences – and tells their stories interestingly and understandably. Seeing as how Quanta seems to get better every year, it’s hard to fathom them dropping out of the top five anytime soon.

teine

2. Nature News has finally been dislodged from their lofty perch atop our list, but their reporting remains exemplary. Our only complaint is that they don’t publish enough articles. We want more!

esimene

1. Congratulations to the news division of Science Magazine! Science scythes across many spheres: political, cultural, technological, and academic. Science Magazine delves into all the areas where science is relevant, so you have a complete understanding of not only the latest research, but the latest policies and controversies, too.

 

Rahvusvaheline postmaterialistliku teaduse temaatiline tegutsevate tippteadlaste tippkohtumine ja Postmaterialistliku Teaduse Manifest

Lühikokkuvõte (mitte otsene tõlge) postmaterialistliku teaduse rahvusvahelisest tippkohtumisest, mille alusel koostati Postmaterialistliku Teaduse Manifest, mis pidevalt leiab jätkuvat toetust paljudelt rahvusvaheliselt tuntud teadlastelt ja erinevate elukutsetega toetajaskonnalt. Koostanud Reet Priiman, PhD.

Gary E. Schwartz, Ph.D., peakorraldaja (Arizona Ülikool ja Canyon Ranch); Lisa Miller, Ph.D., kaaskorraldaja (Columbia Ülikool); Mario Beauregard, Ph.D., kaaskorraldaja (Arizona Ülikool).

Tippkohtumise eesmärgiks oli arutada materiaalsete väärtuste  ideoloogia mõju teadusele ja postmaterialistliku paradigma tekkimist. Tippkohtumisel pandi ette luua Rupert Sheldrake, PhD juhtimisel Avatud Teaduste Kampaania (Campaign For Open  Sciense, COS) veebisait, mis kajastaks mitmeid ettepanekuid, rakendusi, organisatsioonilisi küsimusi. Tähtsaimaks innovaatiliseks sammuks peeti Postmaterialistliku Teaduse Manifesti koostamist ja avaldamist.

Tippkohtumisel käsitleti spirituaalsusega seonduvaid hüpoteese, arvamusi, uuringuid, kogemusi nii möödanikust kui tänapäevast. Neist olulisemad:

1. Vaimse aktiivsuse mõju füsioloogilisele aktiivsusele (psühhosomaatika, psühhoneuroimmunoloogia, platseebo, notseebo, nendega seonduvad nähtused).

2. Spetsiifilised füsioloogilised meetodid, (jooga, füsioteraapia, tervisevõimlemine jt.) keha ja vaimu tervendamiseks ning profülaktikaks.  (Biofeedback ja neurofeedback).

3. Hüpnoos ja hüpnoosi vägagi erinevad mõjud kehale ja ajule.

4. Paranormaalsed (Psi) nähtused (telepaatia, psühhokinees, poltergeist, kanaldamine, jt.

5. Lähisurma (kliinilise surma) kogemus, kehaväline kogemus  (NDE ja OBE).

6.  Elu peale surma, sellega seonduvad nähtused.

7. Ilmutused,  sh. kollektiivsed, nägemused.

8. Reinkarnatsioon, faktid selle kohta.

9. Transtsendentne kogemus.

10. Imeline tervenemine.

11.  Kvantfüüsika.

12. Vaatleja efekt, jt.

Postmaterialistliku Teaduse Manifest

Manifesti koostajateks on rahvusvaheliselt tuntud teadlaste rühm mitmetelt erialadelt (bioloogia, neuroloogia, psühholoogia, meditsiin, psühhiaatria, kvantfüüsika, jt.), kes osalesid postmaterialistliku teaduse, vaimsuse  rahvusvahelisel tippkohtumisel 7-9 veebr. 2014 a. Arizonas Tucsonis asuvas Canyon Ranchis.

Postmaterjalistliku Teaduse Manifesti koostajad on  Mario Beauregard, PhD., (Arizona ülikool), Gary E. Schwartz PhD., (Arizona ülikool), Lisa Miller,  PhD. (Columbia ülikool)  koostöös Larry Dossey’ga, MD.,  Alexander Moreira-Almeida’ga, MD., PhD., Marilyn Schlitz’iga, PhD., Rupert Sheldrake’iga, PhD., Charles Tart’iga, PhD.

Kontaktisikuks valiti Dr. Mario Beauregardi, teadvuse ja tervise edenemise laborist, Arizona Ülikooli psühholoogia osakonnast; Tucson, USA. E-post: mariobeauregard@email.arizona.edu

Postmaterialistliku Teaduse Manifest deklareerib:

1. Kaasaegne teaduslik maailmavaade põhineb valdavalt tõdemustel (eeldustel) mis on tihedalt seotud klassikalise füüsikaga. Materialism toonitab, et  mateeria on ainus reaalsus. Materialismi tasandil saab keerukad asju mõista taandades nad lihtsamatele või põhilisematele, näiteks väikesematele materjali osakestele.  Materialismi üks eeldustest – on reduktsionism.

2. 19. sajandil eeldused muutusid dogmadeks ja ühinesid ideoloogilise veendumuste süsteemiga, nii sai alguse  teaduslik materialism, mis tõdeb, et teadvus on aju füüsiline aktiivsus, mõtted ei saa mõjutada meie aju, keha, meie tegevust ja füüsilist maailma.

3. 20. sajandil oli akadeemilises teaduses domineeriv teadusliku materialismi ideoloogia, millele toetudes enamus teadlastest hakkasid uskuma, et teaduslik materialism  põhineb väljakujunenud empiirilistel tõenditel ja on ainus ratsionaalne maailmavaade.

4. Teadusliku materialismi filosoofia aluseks olevad teaduslikud meetodid on olnud edukad  loodusteaduste ja reaalteaduste seaduspärasuste mõistmise edendamisel, tehnoloogia arendamisel.

5. Teadusliku materialismi peaaegu absoluutne domineerimine akadeemilises maailmas on piiranud ja takistanud spirituaalsusega seonduvat teadusliku uurimistöö arengut, jätnud tähelepanuta inimkogemuse subjektiivse haarde. See on viinud ühiskonna ja looduse toimimise (eksistentsi) olemuse moonutatud ja ühekülgse arusaamiseni.

6. Teadus on ennekõike mitte-dogmaatiline, avatud mõtteviis loodusteadmiste omandamiseks vaatluste, eksperimentaalse uurimise ja nähtuste teoreetilise selgituse kaudu. Selle metoodika ei ole materialismi sünonüüm ja ei tohiks olla seotud konkreetsete uskumuste, dogmade ega ideoloogiatega.

7. 19. sajandi lõpus tõdeti, et kõiki empiirilisi nähtusi, ei saa seletada klassikalise füüsikaga. 1920 -1930 aastatel tekkis uus revolutsiooniline füüsikaharu – kvantmehhaanika, mis seadis kahtluse maailma materiaalsed alustoed. Kvantmehhaanika kohaselt osakesed ja vaatleja on omavahel seotud. Vastavalt kvantmehhaanika ühele tõlgendusele vaatleja enda teadvus on oluline jälgitavate füüsikaliste sündmuste olemasolule. Spirituaalsed sündmused võivad mõjutada füüsikalist maailma, mis ei ole enam tegelikkuse esmane või ainus komponent ning füüsikalist maailma ei saa täielikult mõista ilma vaatleja teadvusele viitamata.Hiljutiste katsete tulemused toetavad seda tõlgendust.

8. Psühholoogilised uuringud kinnitavad, et spirituaalne aktiivsus võib mõjutada käitumist mille puhul uskumuste, eesmärkide, soovide ja ootuste jms. selgitav ja prognoositav väärtus on väga kõrge. Lisaks sellele näitavad psühhoneuroimmunoloogia uuringud, et meie mõtted ja emotsioonid võivad märkimisväärselt mõjutada organismi füsioloogiliste süsteemide aktiivsust.Teisisõnu organismi isereguleerimise mitmete meetodite, psühhoteraapia, platseebo-efekti jt. funktsionaalse magnetresonantstomograafilised uuringud tõestavad, et mentaalsed mõjutused, simulatsioonid, uskumused, tahe,  mõjutavad oluliselt aju aktiivsust.

9. Niinimetatud Psi (parapsühholoogiliste) nähtuste uurimine näitab, et mõnikord võib saada sisukat teavet ilma tavapäraste meelte kasutamiseta ja viisil, mis ületab tavapärase ruumi ja ajapiiranguid.  Psi uuring näitab, et mõni inimene saab mõttega mõjutada eemal olevaid füüsikalisi seadmeid ja elusorganisme (sh. teisi inimesi). Selline mõjutus suuremal või vähemal määral on küllaltki levinud ja seda ei saa vaadelda kui anomaalset,  vaid see viitab vajadusele laiema selgitava tausta, raamistiku  järele, mida ei saa põhjendada ainult materiaalsusega.

10. Surm südame seiskumisest (nn. “lähisurma kogemus”, eesti keeles tundub selgem väljend  “kliinilise surma kogemus” (near death experience, NDE). Mitmed kliinilise surma seisundis olnud patsiendid on teatanud südame seiskumisest tekkinud tunnetustest, arusaamadest, mis näitavad, et nad reageerivad tegelikkusele. Samuti teatavad need patsiendid erinevatest spirituaalsetest kogemustest. On märkimisväärne, et aju elektriline aktiivsus langeb mõne sekundi jooksul pärast südame seiskumist.

11. Kontrollitud laborikatsed on dokumenteerinud, et kvalifitseeritud katseisikud (inimesed, kes väidavad, et suudavad suhelda füüsiliselt surma saanud inimeste mõtetega) võivad mõnikord saada väga täpset teavet surnud isikute kohta. See toetab veelgi järeldust, et vaim, spirit võib ajust eralduda.

12. Mitmed teadlased, sh. teadusfilosoofid  ülalmainitud nähtusi ega ka vastavaid katsetusi ei tunnista, kuna need ei ole kooskõlas teadusliku materialismi maailmapildiga. Postmateriaalsetel teemade uuringute ignoreerimine ja/või  postmaterialistlike seisukohti toetavate teaduslike tulemuste avaldamisest keeldumine on vastuolus teadusliku eetika seisukohtadega, mille kohaselt tuleb ka selleteemalisi empiirilisi katseandmeid publitseerida. Andmeid, mis ei sobi eelistatavate teooriate ja uskumustega, ei saa ‘a priori tagasi lükata.

13. Oluline on mõista, et Psi nähtused, südame seiskumisest tingitud kliinilised surmad ja usaldusväärsete uurimismetoodikate abil saadud faktilised andmed  tunduvad anomaalsed ainult siis, kui neid vaadeldakse  ainuüksi materiaalsest aspektist.

14. Teaduslikul materialismil põhinevad teooriad ei suuda välja selgitada, kuidas aju võib tekitada teadvust, eriseisundites  tavatuid “vaimuvälgatusi”, arvestada käesolevas manifestis viidatud empiirilisi tõendusfakte. On aeg vabaneda vaid pelgalt materiaalsest ideoloogiast ja kitsarinnalisusest, laiendada  maailmavaatelist kontseptsiooni postimaterialistliku paradigmaga.

15. Postmaterialistliku paradigma kohaselt:

a) Teadvus, (spirit, mõistus, meel, vaim) kujutab endast esmapilgul reaalsuse aspekti nagu füüsiline (materiaalne) maailmgi. Kuid seda ei saa seletada ainult lähtudes materiaalsest  maailmast, see võib olla midagi olulisemat.

b) Teadvus ja materiaalne maailm on sügavalt omavahel seotud.

c) Mõte (tahe /kavatsus) võib mõjutada materiaalse maailma seisundit ja toimida mittelokaalselt  st., ta ei piirdu konkreetsete punktidega ruumis ega ajas.

d) Mõtted on piiramatud. (“The Great One” – Kui teadvus on hologramm ja kui Maailma (Kõiksust) juhib informatsioon, siis mõtted, kui informatsiooni maatriksid, peegelduvad ajas ja ruumis lõpmatutes dimensioonides. R.P.).

e) Teadvus funktsioneerib aju kaudu, kuid aju seda ise ei tooda. Kliinilise surma valdkonda kuuluvad uuringud viitavad, et teadvus südame seiskumisel ei lakka momentaalselt funktsioneerimast.

f) Teadlased ei tohiks karta uurida vaimsust ja vaimseid kogemusi, kuna need esindavad inimese eksistentsi keskset aspekti.

16. Postmaterialistlik teadus ei lükka tagasi siiani realiseerunud empiirilisi tähelepanekuid ja teaduslike saavutuste suurt väärtust. Postmaterialistliku teaduseeesmärk on laiendada inimeste suutlikkust loodusnähtuste ja olemise eksistentsi  paremaks tundmaõppimiseks.

17. Postmaterialistlikul paradigmal on kaugeleulatuvad tagajärjed. See muudab põhimõtteliselt inimeste endi visiooni, andes tagasi väärikuse ja võimu, inimestena ja teadlastena. See paradigma soodustab selliseid positiivseid väärtusi nagu kaastunne, austus ja rahu, jt. Toonitades sügavat seost inimühiskonna  ja looduse vahel, edendab postmaterialistlik paradigma keskkonnateadlikkust ja keskkonnakaitset.

18. Üleminek materialistlikust teadusest postmaterialistlikule teadusele võib olla inimkonna tsivilisatsiooni arengus väga oluline. See võib olla veelgi olulisem kui üleminek geotsentrilisest süsteemist heliotsentrilisele  süsteemile.

http://opensciences.org/

Tippkohtumise kokkuvõttev aruanne :

http://opensciences.org/files/pdfs/ISPMS-Summary-Report.pdf

 

Iga päevaga kasvab kosmiliste kiirte sissetung Maa atmosfääri.

A neutron monitor at the South Pole is detecting an upswing in cosmic rays penetrating Earth’s atmosphere.  “

The sun’s magnetic field weakens, cosmic rays are  easier  penetrating the inner solar system. Earth is in the cross-hairs of these high-energy particles.

Oleme rääkinud Päikese magnetvälja nõrgenemisest  kümneid kordi ja sellega seonduvatest mõjudest,  siin ühed viimased mõõtmised. Iga päev, vt. mõõtmised  7.  jaan. 2017 kuni tänaseni pidevalt kasvab kosmiliste kiirte sissetung Maa atmosfääri. Andmed on saadud University of Delaware’s Bartol Research Instituudi mõõtmise tulemusena (http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=17&month=01&year=2017)

Paanikaks pole põhjust,  muutus pole nii suur, aga kui  olukord on teada,  tekib organismis nn. loomulik (ellujäämise)  kaitse instinkt, adaptatsioon nn. looduses toimuvatele  muutustele.

Kosmilise kiirguse intensiivistumine ja seoses sellega  tekkivad reaktsioonid  atmosfääris  võivad tugevdada  vaegusi nii psüühilist kui füüsilist laadi.

Oleks hea kanda villaseid ja puuvillaseid, naturaalsetest kiududest riideid, viibida metsas, okaspuude läheduses,  ka toataimi peaks ka igas kodus olema. Keskenduda oma huviala tegevustele, ja teadvustada, et looduses toimubki pidev muutumine, millega peame kohanema, (vahest ka nautima seda???) edendama teadlikkust Universumi punktikeste (nagu meie Päikesesüsteem)  toimimise lõputus muutumise ahelas.

PS: Arvan, et vältima peaks staatilist elektrivälja,  nii palju kui võimalik kuivades siseruumides, riietumisel…. miks? pikemalt kohtumisel. (Mis staatiline elektriväli on, millised tema mõjud inimestele, vaadake internetist). vältida tuleks  tugevat elektromagnetkiirgust (mobiili-, radarimastid, ka elektroonne kodutehnika). Sel alal on mitmeid kümneid aastaid tegelenud  Heldur Haldre, kes praegu annab tehnilis- praktilist nõu noorematele algajatele ja meilegi oleks tal üht-teist õpetlikku jagada.

Reet Priiman 17. jaanuaril 2017

Improviseeritud visualiseeriva keskendumise hetked

Reeda inspiratiivne koosting – Näide (demo), mida kõik, kel sisemine vajadus, saavad kohandada oma uskumuste, vajaduste, soovide jne. järgi.

Esimeses faasis istume sirgelt, kuid mitte pingestatult, keskendume iseendale, lõdvestudes, hingates aeglaselt sügavalt ja hajutades aegamisi tähelepanu emotsioonidest, välistest mõjuritest, kõigest, väljaarvatud oma hingamine.* Keskendume ikka rohkem ja rohkem iseendale, mõtleme hingamisele, oleme teadlikud oma hingamisest.
* Tavaliselt hingamine toimub automaatselt, organism ise hoolitseb hingamise eest, me ei mõtle sellele, vaid kõikidele muudele toimingutele, mis meile tähtsamad, millest oleme huvitatud …..  (loe veel)

Nikolai Kozõrevi katsetustest, nendega seonduvatest ilmingutest

Nikolai Kozõrev, (1908 –1983), Pulkovo observatooriumi astrofüüsik, ka direktor, rahvusvaheliselt tuntud teadlane, uurides teleskoobiga taevakehade ehitust, tehes rida arvutusi, toetudes relatiivsusteooria, kvantmehaanika seaduspärasustele, jõudis järeldusele, et  termotuuma protsessid ei saa olla peamiseks taevakehade energia allikaks. Ta püstitas hüpoteesi, et põhiliseks energia allikaks on aeg, millel peale kulgemise (kestvuse) on aktiivne roll osaleda kõigis universumi protsessides, mis avalduvad läbi ‘põhjus-tagajärg’, tekkimise-hävingu seoste. Aeg on jaotunud ühtlaselt üle maailmakõiksuse, tema mõju jääb varju, aga ta toimib ja tal on omadus teatud süsteemides rohkem või vähem kontsentreeruda. Avaneb täiesti uus teadmine elule, minevikule-tulevikule-olevikule kui ühtsele olemisele…’aja pilvekeste väreluse saatel’. (loe veel)

Teadvusest, ajust ja võimalustest ise edendada oma tervist, tegusust

Elu kaasaja tehnogeense kapitalistliku ühiskonna tingimustes nõuab inimestelt üha kiiremat kohandumist mitmetele keskkonna stressoritele nii sotsio- kui ka bio- ja tehnosfääris.
Inimestel on sagenenud hirmu, ärevuse ja muude mõjurite ülitundlikkuse stress, depressioon, organismi füüsilised vaegused lihaspingete, südame-vereringe häirete või allergia näol.
Hirm ja ärevus hoiab organismi pinges, ei lase kontsentreeruda, rahuneda. See on autonoomse (vegetatiivse) närvisüsteemi üles kruvinud viimase peale. (loe veel)

Reeda teavitused toetudes innovaatilistele teadusuuringutele

Arvamused, järeldused maailmakõiksusest, olemise müsteeriumist, elust kui kosmilisest ilmingust … ka aga kõige eksisteeriva muutumisest ajas ja ruumis, olgu ta siis galaktika, planeet Maa, taim, inimene sh. kogu inimühiskond jne. (loe veel)

Teaduspõhine mõtisklus

Reet Priimani mõtisklus loodusest, inimestest ja nende omavahelistest seostest. (loe veel)

Kas universum on hologramm?

Reet Priiman PhD. (loe veel)

GMO’d-kas planeedi elu edendaja või pidurdaja?

Referaadi koostas laiale huviringile Reet Priiman, PhD, osalenud 2013 –2014 mitme, sh. ka antud referaadi teemaga otseselt või kaudselt seonduvas e-täiendõppes ja saanud vastava tunnustuse (Official recognition for your achievement) erinevatest  ülikoolidest. (loe veel)

Silmaharjutused

Valik kasulikke ja tõhusaid silmi lõdvestavaid, silmalihaseid treenivaid ning silmanägemist parandavaid harjutusi. Erinevatest allikatest kokku pannud Reet Priimann, PhD. (loe veel)

Vikerkaared

Hilja Ader erinevatest vikerkaarte tüüpidest ja nende tähendustest. (loe veel)

Magneesium

Hilja Ader magneesiumi kui väga tähtsa mineraali olulisusest. Kuidas magneesium toimib ja mida põhjustab selle vajakajäämine inimese organismis. (loe veel)

Füüsilise olustiku põhiüksused

Hilja Aderi kanaldus põhielementide Maa, Vesi, Õhk ja Tuli olemusest. (loe veel)

Society for Scientific Exploration (SSE)

The Society for Scientific Exploration (SSE) ehk teaduslikke uurimusi teostavate inimeste ühendus on professionaalne organisatsioon, kuhu kuuluvad teadlased ja õpetlased, kes uurivad ebatavalisi ja seletamatuid nähtusi. Teemad ületavad tihti tavateaduse piire nagu teadvus, identifitseerimata atmosfääri nähtused ja alternatiivmeditsiin, millel on sageli suur mõju inimese teadmistele ja tehnoloogiale. SSE asutati aastal 1982 ning sellel on ligikaudu 800 liiget 45st riigist üle maailma.

Lähemalt selle ühenduse poolt avaldatud teadusartiklite ja uurimuste kohta saad lugeda SSE kodulehelt: http://www.scientificexploration.org/
Artiklid
Videod