Uuemat teadusvallast

Sellel leheküljel on väljavõtteid teaduskirjandusest, milles käsitletakse inimest, loodust, universumit. Paljut ei saa ja ei oska veel teadus seletada. Oma arenguks saab ta tihti ise tõuke läbi tunnetuse, intuitsiooni. Siin on PhD Reet Priimani koostingud, kirjutatud mitmete teadusasutuste uuringute põhjal, innovaatilise teaduse arengu erinevatel aspektidel põhinevad isiklikud mõtisklused, arvamused,  hüpoteesid, analüüsid. Juba aastaid jagab ta igapäevaselt infot Rahvusvaheliste Ülikoolide Assiatsioonis, refereerides teadusmaailma uusimaid uudiseid erinevatele ülikoolidele.

Iga päevaga kasvab kosmiliste kiirte sissetung Maa atmosfääri.

A neutron monitor at the South Pole is detecting an upswing in cosmic rays penetrating Earth’s atmosphere.  “

The sun’s magnetic field weakens, cosmic rays are  easier  penetrating the inner solar system. Earth is in the cross-hairs of these high-energy particles.

Oleme rääkinud Päikese magnetvälja nõrgenemisest  kümneid kordi ja sellega seonduvatest mõjudest,  siin ühed viimased mõõtmised. Iga päev, vt. mõõtmised  7.  jaan. 2017 kuni tänaseni pidevalt kasvab kosmiliste kiirte sissetung Maa atmosfääri. Andmed on saadud University of Delaware’s Bartol Research Instituudi mõõtmise tulemusena (http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=17&month=01&year=2017)

Paanikaks pole põhjust,  muutus pole nii suur, aga kui  olukord on teada,  tekib organismis nn. loomulik (ellujäämise)  kaitse instinkt, adaptatsioon nn. looduses toimuvatele  muutustele.

Kosmilise kiirguse intensiivistumine ja seoses sellega  tekkivad reaktsioonid  atmosfääris  võivad tugevdada  vaegusi nii psüühilist kui füüsilist laadi.

Oleks hea kanda villaseid ja puuvillaseid, naturaalsetest kiududest riideid, viibida metsas, okaspuude läheduses,  ka toataimi peaks ka igas kodus olema. Keskenduda oma huviala tegevustele, ja teadvustada, et looduses toimubki pidev muutumine, millega peame kohanema, (vahest ka nautima seda???) edendama teadlikkust Universumi punktikeste (nagu meie Päikesesüsteem)  toimimise lõputus muutumise ahelas.

PS: Arvan, et vältima peaks staatilist elektrivälja,  nii palju kui võimalik kuivades siseruumides, riietumisel…. miks? pikemalt kohtumisel. (Mis staatiline elektriväli on, millised tema mõjud inimestele, vaadake internetist). vältida tuleks  tugevat elektromagnetkiirgust (mobiili-, radarimastid, ka elektroonne kodutehnika). Sel alal on mitmeid kümneid aastaid tegelenud  Heldur Haldre, kes praegu annab tehnilis- praktilist nõu noorematele algajatele ja meilegi oleks tal üht-teist õpetlikku jagada.

Reet Priiman 17. jaanuaril 2017

Improviseeritud visualiseeriva keskendumise hetked

Reeda inspiratiivne koosting – Näide (demo), mida kõik, kel sisemine vajadus, saavad kohandada oma uskumuste, vajaduste, soovide jne. järgi.

Esimeses faasis istume sirgelt, kuid mitte pingestatult, keskendume iseendale, lõdvestudes, hingates aeglaselt sügavalt ja hajutades aegamisi tähelepanu emotsioonidest, välistest mõjuritest, kõigest, väljaarvatud oma hingamine.* Keskendume ikka rohkem ja rohkem iseendale, mõtleme hingamisele, oleme teadlikud oma hingamisest.
* Tavaliselt hingamine toimub automaatselt, organism ise hoolitseb hingamise eest, me ei mõtle sellele, vaid kõikidele muudele toimingutele, mis meile tähtsamad, millest oleme huvitatud …..  (loe veel)

Nikolai Kozõrevi katsetustest, nendega seonduvatest ilmingutest

Nikolai Kozõrev, (1908 –1983), Pulkovo observatooriumi astrofüüsik, ka direktor, rahvusvaheliselt tuntud teadlane, uurides teleskoobiga taevakehade ehitust, tehes rida arvutusi, toetudes relatiivsusteooria, kvantmehaanika seaduspärasustele, jõudis järeldusele, et  termotuuma protsessid ei saa olla peamiseks taevakehade energia allikaks. Ta püstitas hüpoteesi, et põhiliseks energia allikaks on aeg, millel peale kulgemise (kestvuse) on aktiivne roll osaleda kõigis universumi protsessides, mis avalduvad läbi ‘põhjus-tagajärg’, tekkimise-hävingu seoste. Aeg on jaotunud ühtlaselt üle maailmakõiksuse, tema mõju jääb varju, aga ta toimib ja tal on omadus teatud süsteemides rohkem või vähem kontsentreeruda. Avaneb täiesti uus teadmine elule, minevikule-tulevikule-olevikule kui ühtsele olemisele…’aja pilvekeste väreluse saatel’. (loe veel)

Teadvusest, ajust ja võimalustest ise edendada oma tervist, tegusust

Elu kaasaja tehnogeense kapitalistliku ühiskonna tingimustes nõuab inimestelt üha kiiremat kohandumist mitmetele keskkonna stressoritele nii sotsio- kui ka bio- ja tehnosfääris.
Inimestel on sagenenud hirmu, ärevuse ja muude mõjurite ülitundlikkuse stress, depressioon, organismi füüsilised vaegused lihaspingete, südame-vereringe häirete või allergia näol.
Hirm ja ärevus hoiab organismi pinges, ei lase kontsentreeruda, rahuneda. See on autonoomse (vegetatiivse) närvisüsteemi üles kruvinud viimase peale. (loe veel)

Reeda teavitused toetudes innovaatilistele teadusuuringutele

Arvamused, järeldused maailmakõiksusest, olemise müsteeriumist, elust kui kosmilisest ilmingust … ka aga kõige eksisteeriva muutumisest ajas ja ruumis, olgu ta siis galaktika, planeet Maa, taim, inimene sh. kogu inimühiskond jne. (loe veel)

Teaduspõhine mõtisklus

Reet Priimani mõtisklus loodusest, inimestest ja nende omavahelistest seostest. (loe veel)

Kas universum on hologramm?

Reet Priiman PhD. (loe veel)

GMO’d-kas planeedi elu edendaja või pidurdaja?

Referaadi koostas laiale huviringile Reet Priiman, PhD, osalenud 2013 –2014 mitme, sh. ka antud referaadi teemaga otseselt või kaudselt seonduvas e-täiendõppes ja saanud vastava tunnustuse (Official recognition for your achievement) erinevatest  ülikoolidest. (loe veel)

Silmaharjutused

Valik kasulikke ja tõhusaid silmi lõdvestavaid, silmalihaseid treenivaid ning silmanägemist parandavaid harjutusi. Erinevatest allikatest kokku pannud Reet Priimann, PhD. (loe veel)

Vikerkaared

Hilja Ader erinevatest vikerkaarte tüüpidest ja nende tähendustest. (loe veel)

Magneesium

Hilja Ader magneesiumi kui väga tähtsa mineraali olulisusest. Kuidas magneesium toimib ja mida põhjustab selle vajakajäämine inimese organismis. (loe veel)

Füüsilise olustiku põhiüksused

Hilja Aderi kanaldus põhielementide Maa, Vesi, Õhk ja Tuli olemusest. (loe veel)

Society for Scientific Exploration (SSE)

The Society for Scientific Exploration (SSE) ehk teaduslikke uurimusi teostavate inimeste ühendus on professionaalne organisatsioon, kuhu kuuluvad teadlased ja õpetlased, kes uurivad ebatavalisi ja seletamatuid nähtusi. Teemad ületavad tihti tavateaduse piire nagu teadvus, identifitseerimata atmosfääri nähtused ja alternatiivmeditsiin, millel on sageli suur mõju inimese teadmistele ja tehnoloogiale. SSE asutati aastal 1982 ning sellel on ligikaudu 800 liiget 45st riigist üle maailma.

Lähemalt selle ühenduse poolt avaldatud teadusartiklite ja uurimuste kohta saad lugeda SSE kodulehelt: http://www.scientificexploration.org/
Artiklid
Videod