Füüsilise olustiku põhiüksused (Hilja Ader)

MAA

Maa on inimese jaoks kindlus. Maa peale rajab inimene oma elupaiga. Igas maa paigas on maakiirgused erinevad. Igale inimesele on maakiirguste toime erinev. Üldiselt jääb maa seos inimesele märkamatuks. Maa seos on liikumine magnetismis. See magnetism muutub pidevalt koos maakera enda spiraaltrajektoorse kulgemisega galaktikas.

Galaktilises süsteemis tähendab MAA suuremahulist TAHKET MOODUSTIST, mille keskmes toimivad kivikristallide ahelreaktsioonid. Tahke moodustise keskmest toimivad väljapoole ahelreaktsioonide tulemid – moodustub MAA kiirgus.

ÕHK

Õhku võiks nimetada inimsilmale nähtamatute paljuliigiliste energiate tulvaks. Õhu koostis muutub pidevalt, vastavalt galaktilisest süsteemist sisse tungivatele energiate voogudele, isegi kiirgusvoogudele.

Õhk on füüsilise elu korraldaja. See lause võib tunduda inimesele võõrana kuna õhu energiat ei näe inimene. Loomastik üldiselt teadvustab endale õhu energiate toimeid. Loomad korraldavad oma elutegevuse vastavalt õhu energiate muutuvusele.

Õhk on energoinfoväljund peenmateeria süsteemsuse osalusega

VESI

Vesi on moodustunud õhu koostisosistest, et jaatada ajastule omast füüsilist elutegevust. Vee reservuaarid on moodustunud maapinna erilistesse magnettoimetesse.

Maapinna erilistes magnettoimetes paiknevad erinevad maakooriku pealsed ning maakooriku sees olevad veereservuaarid. Osades reservuaarides vesi pidevalt liigub – voolab. Osades reservuaarides on nii-öelda suhteenergia, mis hoiab vee paigal.

Maa-alust vett aitab „toota“ maakooriku sisemine energia. Selle energia olemus jääbki inimesele mõistmatuks-arusaamatuks kuna toimuvad seismilised vee tootmise protsessid. Need seismilised vee tootmise protsessid moodustavadki maa-aluse vee pideva kiirguvuse.

Vee kiirgus on sammasenergia vertikaalselt atmosfääri. Maa-aluse vee sammasenergia on aktiivne ja tema kiirgusulatus võib olla väga erinev. Ta on inimsilmale nähtamatu sammaskiirgusvoog atmosfääri paljuliigilisse koostisse, sealsetesse hoovustesse.

Maa-aluse vee sammasenergia võib moodustada atmosfääris anomaaliaid paljuliigiliselt. Need moodustunud anomaaliad toimivad tagasi maapinnale ja ka lahtise vee toimesse.

Arvestada tuleb, et maa-aluse vee kiirgusel on paljuliigiline magnetism aktiivenergias ja see seostub atmosfääri erinevate magnetliikidega. Nii võivad esituda isegi globaalsed elektrikatkestused. Teatud paikkondades võib kaduda elektrilevi kuigi näiliselt on inimese poolt tehtud elektrisüsteem korras. Teadlastel on siin uurimisvaldkond, et suuta nähtamatut nähtavaks kirjutada-tõestada. Üldiselt on maa-aluse vee kiirgusenergia füüsilist elutegevust jaatav ja kuulub meie maakera praeguse ajastu füüsilise elu osalusse. Vee energia taluvus on igal inimesel erinev. See on igale inimesele sünniga kaasa antud vee toime, vee magnetismi toime. Ka inimkehas oleval veel on vastav magnetism ja seos rakkude ainevahetuses kudede koostises.

Magnettoimeline vesi moodustab rakkudele, kudedele elu jaatuse kõikides elusates struktuurides.

TULI

Tuli on paljuliigiline magneteriliik ja kuulub atmosfääri energeetika muutuvasse kooslusse.

Tule energiat „toodab“ maakera enda spiraaltrajektoorne nihkumine meie väikeses galaktikas. Maakera kuulub meie väikese galaktika kooslusse ja osaleb sealses süsteemses reeglistikus.

Tule energia toimib inimsilmale nähtamatult magnetliigina. Tuld saab inimene kasutada-käsutada enda elu jaatuseks. Tule energia puhastab maapinnale jäävat orgaanilist saasta. Tule energia aitab moodustada lagunemis-mädanemis-kõdunemisprotsesse inimsilmale nähtamatult ja ilma nähtava leegita. Toimib soojus.

Tule energiat inimene kardab ja kummardab ning palvetab tuleleegi juures. Palves viskab inimene enda kehasse kogunenud mittevajaliku energia välja ja tulle hävima. Inimeses toimib energeetiline puhastus tema enda tahtel..

Tule energia võib ka atmosfääris vallanduda ning kanduda tulena maapinnale, põhjustades hävituspõlenguid.

Iga inimese kehaenergias on olemas mingisugune osis tule energiast keha soojuse toimivuses. Teistel elusatel olenditel puudub tuleenergia osis kui mittevajalik. Nende keha magnetism võimaldab looduses hakkama saada elu jaatavalt.

01.10.2007

Hilja